Den faktor som mest påverkar antalet parkeringsplatser, det så kallade p-talet, vid nybyggnation är tillgången till kollektivtrafik.

ANNONS

I projektet Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer, KomPark, svarar kommunerna att tillgång till kollekltivtrafik är det som mest påverkar parkeringstalet, p-talet, vid nybyggnation.

”Finns det god tillgång till kollektivtrafik vid planering av byggnation, bedöms det finnas goda förutsättningar för boende att leva utan bil och därmed ger kommuner byggherrar möjlighet att sänka p-talen, säger Frances Sprei, docent inom hållbar mobilitet vid Chalmers Tekniska Högskola, i ett pressmeddelande.

Kartlägger arbete med hållbar mobilitet

KomPark syftar till att kartlägga och utveckla kommuners arbete med hållbar mobilitet och flexibla parkeringstal. Den 9 december anordnar KomPark ett webbinarium för att presentera resultat och lyfta exempel på parkeringsplanering vid nybyggnation. Frances Sprei är en av experterna som har analyserat inkomna data i en enkät som ligger till grund för seminariet.

Forskning visar att höjda parkeringsavgifter och minskad tillgång till parkeringsplatser minskar innehav av bil och efterfrågan på resor med bil, till förmån för andra typer av transporter som ger mindre utsläpp.

Möjliggöra ökad takt i klimatomställningen

”Kommuners möjligheter att styra med parkering vid nybyggnation är begränsade, men vi kan i enkätresultaten se att många kommuner arbetar aktivt med att etablera nya mobilitetslösningar”, säger Maria Ivansson, i pressmeddelandet. Hon är verksamhetsledare på Klimatkommunerna, som är en av tre partners i projektet.

Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimatkommunerna samt Chalmers Tekniska Högskola och finansieras av Energimyndigheten.

ANNONS
ANNONS

”Med projektet vill vi möjliggöra ökad takt i klimatomställningen och samtidigt skapa attraktiva städer, säger Anders Roth, projektdeltagare och expert hållbar mobilitet på IVL, i pressmeddelandet.

Läs mer: Projekt tar fram metod för slamfria avloppsreningsverk [Dagens PS]