Enligt en färsk enkät så oroar sig svenskarna hur klimatförändringarna påverkar våra bostäder. Många avstår från att flytta till vissa områden på grund av klimathotet.

ANNONS

Enligt en enkät som SBAB har genomfört med hjälp av United Minds svarar mer än var tionde svensk att de har valt bort bostadsområde på grund av klimatrisker. Det skriver Di, där var femte svensk vidare oroar sig för klimatförändringarnas påverkan på bostäder.

Framtiden är oviss. I alla fall om man ska tro svaren i enkäten där de svarande medger att ett allt mer skiftande klimat kan leda till ökade kostnader för el och värme. Mer än fyra av tio svenskar tror också att vi kommer få uppleva vattenbrist, bränder och översvämningar – som en konsekvens av klimatförändringarna.

Många vill helt enkelt inte flytta till högriskområden. Än så länge har oron dock inte gett utslag på bostadspriserna, enligt SBAB:s hållbarhetschef Axel Wallin.

”Men på lokal nivå kan det mycket väl redan ha börjat påverkats”, säger Axel Wallin till Aktuell Hållbarhet, enligt Di.

Hamstra mat och vatten

Under pandemin började människor världen över att hamstra saker, och trend som vi svenskar gjort med klimathotet i tankarna, enligt undersökningen. Sexton procent har inrättat förråd för förvaring av exempelvis mat och vatten, och ungefär var tionde svensk har ordnat någon slags översvämningsskydd.

Axel Wallin ser positivt på att medvetenheten om klimatrisker ökar i Sverige, men säger att det samtidigt är svårt för enskilda fastighetsägare att förutse i vilka områden klimatförändringarna kommer slå till, och på vilka sätt.  Enligt honom är det därför viktigt att kommunerna tar sitt ansvar: bland annat genom att analysera hur tidigare extremväderhändelser har påverkat kommunen klimatplaner för framtiden.

ANNONS
ANNONS

”Den här informationen blir relevant att kommunicera till kommuninvånarna för att visa på hur, och i så fall när, en fastighetsägare behöver agera. Utan den informationen blir det svårt för fastighetsägaren att själv dra slutsatser om vilka skador som framtida klimatkriser kan medföra på fastigheten”, säger Axel Wallin.

Läs mer: Biden vill skapa miljoner hållbara jobb