Det bedöms som ett av de största klimathoten – svenska pensionsjättar fortsätter trots det att finansiera kolkraft i Kina med dina pensionspengar.

ANNONS

Kina fortsätter satsa stort på kolkraften. Till synes tondöv över vad forskningen säger – att expansionen av kolkraft i Kina är ett av de största klimathoten.

Men inte heller svenska AP-fonder, banker och fondbolag tycks bry sig om vad experterna säger om den smutsiga energikällan – tvärtom bidrar de till uppvärmningen globalt genom aktieinvesteringar med svenska pensionspengar i företag i Kina som äger bygger och driver kolkraftverk, visar en internationell granskning som tidningen Sveriges Natur tagit del av.

Bland de svenska bolagen som indirekt stöttar kolkraften finns Andra, Tredje och Sjunde AP-fonderna, storbankerna Swedbank, SEB, Handelsbanken och Skandiabanken.

Tredje AP-fonden: Kolbolag är inget ”kolbolag”

I ett mejl till tidningen skriver Peter Lundqvist, ansvarig för ägarstyrning på Tredje AP-fonden, att AP-fonden inte klassar kraftförsörjningsbolag med en mindre andel kolkraft i sin verksamhet som ”kolbolag”.

Därför exkluderar Tredje AP-fonden inte Power Asset Holdings ur sin portfölj. Trots att bolaget bevisligen driver driver flera kolkraftverk i Kina och saknar en plan för att minska utsläppen av koldioxid, enligt bedömare.

På Sjunde AP-fonden uppger Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning, att ingen av fondens innehav strider mot regeringens direktiv. Denna ståndpunkt ändrar han sedan och förklarar att AP-fonden kan komma att eliminera sina aktieinnehav i de smutsiga, kinesiska bolagen om påtryckningarna i höst inte får effekt.

”Storbankerna SEB och Swedbank är registrerade som aktieägare i China Huaneng respektive China Haudian. De två kinesiska bolagen tillhör världens fem största utvecklare av nya kolkraftverk och de ägs av den kinesiska staten”, skriver Sveriges Natur vidare.

Läs hela artikeln.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Kina har dubblat importen av kol på ett år [Dagens PS]

Läs vidare: SEB i skamvrån – bidrar mest i Norden till föroreningar [Dagens PS]

Läs också: Minister: ”Slutet på kolet är i sikte” [Dagens PS]