Skattesänkningen på bensin och diesel – som oppositionen drivit igenom – lutar nu starkt åt att gå upp i rök på förhand. Här är bakgrunden.

ANNONS

Redan vid nyår kan den skatte- och prissänkning på 50 öre litern på bensin och diesel – som M, KD och SD drivit fram – vara uppäten med uppräkningen av den nuvarande skatten och nya prishöjningar kopplade till klimatkraven, rapporterar TT i en artikel på bland annat SvD.se.

Från 1 maj sänks bränslepriserna i Sverige enligt det krav som Moderaterna, Kristdemokraternas och Sverigedemokraterna ställt på regeringens budget för 2022.

Detta beräknas kosta staten 2,4 miljarder kronor. Som det ser ut nu. Sedan kan det förstås hända saker på olje- och valutamarknaden som får effekter på priserna vid bensinstationen.

Det händer oavsett

Men oavsett så kommer energi- och koldioxidskatterna räknas upp med KPI vid årsskiftet, skriver TT och förklarar att det innebär mer än 6 öre i prishöjning per liter för bensin och diesel, exklusive moms.

Där till skärps kraven på inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen nästa år och fram till 2030 i enlighet med Sveriges klimatmål, vilket ”innebär rejäla prishöjningar”, enligt artikeln, så vida inte lägre råvarupriser kompenserar för det.

De höjda bränslepriserna sker inom ramen för propositionen om den så kallade reduktionsplikten och enligt regeringen kommer varje årligt steg som tas för att uppfylla den innebära ”ett prispåslag på 15-25 öre per liter bensin och 40-60 öre per liter diesel. Med moms ovanpå blir det ytterligare 6 till 15 öre ytterligare vid pump”, skriver TT.

Bilägare och företag får stå för notan

När det senaste steget i den skärpta reduktionsplikten togs i augusti gick dieselpriset vid pump upp med cirka 75 öre per liter och nu stundar en lika stor prishöjning till vid årsskiftet, framgår det.

Enligt beräkningar som regeringen gjort i propositionen, med reservation för att dessa är osäkra, kan plikten öka priset på diesel med upp till 5 kronor och 40 öre per liter fram till 2030.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt skulle prisökningen på bensin bli uppemot 2 kronor och 90 öre per liter – och dyrare än så med 25 procent moms.

Riksdagen har har påpekat att regeringens analys kring propositionen om reduktionsplikten brister och att notan är hög för hushåll och företag, man har även varnat för att det kan försämra näringslivets konkurrenskraft.

Läs även: Elprischocken: Dyrare köra elbil än bensinbil [Dagens PS]