BP flyttar miljarder dollar till förnybart projekt

Uppdaterad: 15 juni 2022Publicerad: 15 juni 2022
BP
BP (British Petroleum) investerar miljardtals dollar i ett austraaliensiskt projekt för vätgastillverkning via förnybar energi. (Foto: TT)

British Petroleum, BP, har gjort en av sina största investeringar i förnybar energi, rapporterar Financial Times. Bolaget går in med 40 procent av kapitalet i ett australiensiskt projekt där sol- och vindkraft ska bidra med grön vätgas.

ANNONS
ANNONS

Projektet ska ge tillräckligt mycket energi för att kunna förse ungefär en tredjedel av den australiensiska befolkningens behov, skriver Financial Times.

Projektet I västra Australien kommer att kosta ungefär 30 miljarder dollar och BP går in med 40,5 procent av kapitalet. BP går alltså in i det så kallade Asian Renewable Energy Hub med en summa pengar som bolaget inte självt avslöjar, men som motsvarar 40 procent. Det motsvarar hela bolagets vinst från förra året. Avtalet måste fortfarande bli godkänt av den australiensiska regeringen för att kunna gå igenom.

Anläggningen i den gruvtäta Pilbara-regionen i Australien befann sig på ritbordet redan 2014 och ska täcka 6 500 kvadradkilometer där. Intercontinental Energy, CWP Global och Macquerie är de bolag som har utvecklat projektet. Men det är ännu inte påbörjat.

Förhoppningen är att utveckla en vind- och solkraftpark motsvarande 26 GW, vilket utgör en tredjedel av den australiensiska elförbrukningen i dag. Från parken ska man extrahera 1,6 ton grön vätgas per år.

BP hoppfullt om nettonollutsläpp

BP:s vice vd Anja-Isabel Dotzenrath sager till Financial Times att investeringen kommer att förbättra BP:s förnybara kapacitet och faktiskt komma närmare det egna målet att säkra 10 procent av den globala vätgasmarknaden.

BP har lovat att bygga eller förvärva hållbar energiframställning motsvarande 50 GW till 2030, eftersom bolaget vill nå klimatneutralitet till 2050. I slutet av 2021 hade bolaget installerat kapacitet motsvarande 1,9 GW.

Samtidigt har projektet stött på motstånd, och det antas inte bara generera fördelar. Den australiska regeringen anser att projektet är ”klart oacceptabelt” enligt ett uttalande förra året.

Anledningen är att det kan hota lokalt djurliv och ekosystemen kring våtmarker i regionen. Förutom politiskt motstånd har man också svårt att få igång vätgasproduktionen, vilket kräver relativt avancerade anläggningar.

Men bolagen bakom planen menar att den lätt kan omarbetas så att närmiljön sparas. Världen producerar i dag ungefär 90 miljoner ton vätgas, mestadels av fossilt ursprung. 10 procent av gasen produceras med tekniker som fångar upp koldioxidutsläppen. 0,1 procent är så kallat grön vätgas, tillverkad med hjälp av elektrolys –alltså vatten som spjälkas med hjälp av elektricitet från förnybar källa. Elektrolys är en mycket energikrävande metod med stora förluster av energi i samband med att vätgasen framställs.

IEA, Internationella Energirådet, räknar med att produktionen av vätgas med lågt koldioxidavtryck måste öka till 150 ton om året 2030 och 520 ton om året 2050, om man ska kunna nå nollutsläpp. 2050 ska minst 60 procent av vätgasen vara framställd med elektrolys.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS