Det är bara ”löjligt” att tro att vi snabbt kan stoppa produktionen av fossila bränslen, enligt storbanken Standard Chartereds vd Bill Winters.

ANNONS

”Tanken på att vi kan stänga av kranar och fossila bränslen i morgon är uppenbarligen löjlig och naiv”, säger Bill Winters, rapporterar CNBC.

Det finns inte på kartan att det händer, och det är dessutom så att det skulle få kännbara konsekvenser även om klimatet skulle må bra av det, slår Bill Winters fast.

När det gäller övergången måste den vara ”rättvis” och ”genomförbar”, påpekar banktoppen.

Kommentarerna väntas orsaka oro

Enligt CNBC ligger det i tiden att prata om en ”rättvis omställning” vid diskussioner om klimatförändringar, energi, miljö och hållbarhet.

Den brittiska och multinationella banken Standard Chartered, som har huvudkontoret i London, uppges bedriva verksamhet på 59 marknader och är listad i London och i Hongkong.

Bankens mål är att ha noll nettoutsläpp av koldioxid först i mitten av århundradet.

”Enligt Standard Chartered var dess totala nettoexponering på och utanför balansräkningen mot olje- och gasindustrin drygt 20,65 miljarder dollar 2021”, skriver CNBC, som räknar med att Bill Winters kommenterar om omställningen från fossila bränslen till förnybar energi kommer att skapa debatt och oro bland klimataktivister och kampanjgrupper.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Boom för kol i spåren av Ukrainakriget [Dagens PS]

Läs mer: Kriget i Ukraina förorenar miljön i årtionden [Dagens PS]