Kriget i Ukraina gör att föroreningar från brinnande byggnader och industrier sprids i luften, vattnet och jorden, föroreningar som det kan ta årtionden att rena miljön från.

ANNONS

Utöver alla liv som spills och förstörs av kriget i Ukraina, oroar sig experter över de hälsoeffekter som exponering för partiklar från explosioner, bränder, giftiga gaser och tungmetaller orsakar. Det handlar om hälsoeffekter som kan sprida sig utanför Ukrainas gränser eftersom föroreningarna förs vidare med vind och vatten, det rapporterar Wall Street Journal.

Stefan Smith, programsamordnare för katastrofer och konflikter vid FN:s miljöprogram säger att vi står inför ett enormt miljöproblem.

Samlar in prover

Ukrainas biträdande minister för miljöskydd och naturresurser, Iryna Stavchuk, säger att cirka 100 inspektörer arbetar för den ukrainska regeringen med att ta jord- och vattenprover vid platser som är oroande, men eftersom inspektörerna inte har tillgång till många av landets regioner är det svårt att bedöma omfattningen av miljöskadorna.

Icke-statliga organisationer identifierar också förorenade platser, exempelvis den nederländska ideella organisationen Pax, som även har dokumenterat föroreningar i Syrien och andra konfliktområden, den brittiska välgörenhetsorgansisationen Conflict and Environment Observatory, och den ukrainska miljögruppen Ecoaction.

Miljödetektivarbete

De söker igenom ögonvittnesrapporter på sociala medier och meddelandeplattformar som Telegram och korsrefererar med satellitbilder och Google earth-kartor och har därigenom dokumenterat över 100 skadade platser, inklusive militära kraftverk, militära installationer, vatten- och reningsverk.

”Vad vi ser är verkligen en sorts miljödetektivarbete med crowdsourcing”, säger Stefan Smith till WSJ.

Enligt Evgenia Zasiadko, chef för Ecoactions klimatavdelning, har många förorenade platser nära Kiev, Luhansk och Charkiv identifierats och i och med att striderna i Östra Ukraina intensidieras kan en kraftigt industrialiserad del av landet med kemiska fabriker, raffinaderier och kolgruvor hamna i korselden.

Grundvattnet kan förgiftas

Om kolgruvor skadas kan grundvattnet i regionen förgiftas, grundvatten som små byar i området är beroende av för sitt dricksvatten. I andra delar av Ukraina har folkhälsoexperter uttryckt oro över utsläppet av tungmetaller som bly och kadmium från industriområden.

ANNONS
ANNONS

Barry Levy, adjungerad professor i folkhälsa vid Tufts University School of Medicine och expert på effekterna av krig på folkhälsan, säger att det mitt i ett krig är svårt att kvantifiera människors exponering för miljöföroreningar.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och hållbarhet? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

 Läs mer: Kriget kan skapa mer grön el i Sverige [Dagens PS]