Användningen av förnybar energi ökar, men inte snabbt nog för att kompensera för användningen av fossila bränslen. 

ANNONS

Den globala efterfrågan på energi minskade med 4 procent förra året, mycket på grund av coronapandemin. Flyg ställdes in, fabriker stängdes ner och pendlare stannade hemma. 

Kapaciteten ökat med 45 procent

Men något som ökade var efterfrågan på förnybar energi. Enligt en ny rapport av The International Energy Agency (IEA) steg användningen mer förra året än någon gång under de två senaste decennierna. Kapaciteten för förnybar energi ökade dessutom med hela 45 procent. 

Ökningen kan delvis förklaras av att viljan som fanns i USA, Kina och Vietnam att installera ännu mer förnybar kapacitet påverkades av att statliga subventioner var på väg att ta slut. Mycket av den ökade kapaciteten har gått till nya vindkraftverk och solpaneler, där Kina stod för 80 procent av de nya installationerna.  

Marknaden för långsiktiga nätverksavtal för företag ökade också betydligt förra året. Trenden var tydligast i Europeiska Unionen eftersom regeringar och företag står inför pressen att uppfylla klimatmålen för Agenda 2030.  

Fossila bränslen fortfarande dominerande 

IEA förväntar sig en liknande tillväxt i förnybar energiproduktion de kommande åren. Men trots de positiva trenderna är fossila bränslen fortfarande världens mest dominerande energikälla vars produktion fortfarande förväntas öka. 

Enligt ännu en rapport av IEA kommer koldioxidutsläppen öka med nästan fem procent under 2021. Detta på grund av att världen nu börjar öppna upp i takt med att flera länder kommit igång med vaccinering.  

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln på The Economist.

Läs mer: Rekordminskning: Sveriges utsläpp ner nästan 7 procent