Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar något lägre omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en klart lägre vinst.

Omsättningen uppgick till 2 155 miljoner dollar (2 212), en minskning med 3 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 169,5 miljoner dollar (229,1), med en rörelsemarginal på 7,9 procent (10,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 183 miljoner dollar (230,2), med en justerad rörelsemarginal på 8,5 procent (10,4).

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var 150,8 miljoner dollar (210,1).

Resultatet efter skatt blev 109,4 miljoner dollar (193,2), en minskning med 43 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,25 dollar (2,20), vilket innebär en minskning med 43 procent mot föregående år. Justerat resultat per aktie blev 1,38 dollar (2,22), vilket innebär en minskning med 38 procent mot föregående år.

Autoliv, MUSD Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 2 155 2 212 -2,6%
Rörelseresultat 169,5 229,1 -26,0%
Rörelsemarginal 7,9% 10,4%
Rörelseresultat, justerat 183 230,2 -20,5%
Rörelsemarginal, justerad 8,5% 10,4%
Resultat före skatt 150,8 210,1 -28,2%
Nettoresultat 109,4 193,2 -43,4%
Resultat per aktie, USD 1,25 2,20 -43,2%
Resultat per aktie, justerat 1,38 2,22 -37,8%