SAS minskade antalet passagerare med 89,0 procent till 225 000 i den totala trafiken i februari, jämfört med samma månad året innan. Månaden innan var tillväxten -85,5 procent till 281 000 passagerare.

”Reserestriktionerna fortsätter att sätta press på efterfrågan, vilket föranlett ytterligare anpassning av erbjudna destinationer och avgångar under februari. Tack vare en stark efterfrågan på frakttjänster fortsätter SAS att upprätthålla delar av sin interkontinentala produktion, vilket dock medför att den övergripande kabinfaktorn landar på låga 26 procent. Däremot har kabinfaktorn för vår skandinaviska och europeiska verksamhet stabiliserats runt cirka 40 procent och även uppvisat en ökning med 4 procentenheter i månaden jämfört med januari”, säger vd Rickard Gustafson.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 92,4 procent under månaden (-90,1).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 80,6 procent i februari (-77,9).

Kabinfaktorn uppgick till 25,9 procent under månaden (30,0).

ANNONS
ANNONS

PASK uppgick till 0,35, svenska kronor, under månaden (0,36).

Passageraryielden uppgick till 1,37, svenska kronor, i februari (1,20).

SAS februari, 2021 januari, 2021
Passagerare, miljoner 0,225 0,281
Passagerare, förändring i procent, YY -89,0 -85,5
RPK, förändring i procent -92,4 -90,1
ASK, förändring i procent -80,6 -77,9
Kabinfaktor, i procent 25,9 30,0
PASK 0,35 0,36
Passageraryield 1,37 1,20

 

Läs även: Rejäl motvind för SAS-rivalen Finnair [DagensPS.se] »