Godistillverkaren Cloetta redovisar en högre vinst än väntat för det fjärde kvartalet. Utdelningen lämnas oförändrad.

ANNONS

Omsättningen steg 4,6 procent till 1 722 miljoner kronor (1 646). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 713.

Justerat rörelseresultat utföll på 216 miljoner kronor (174), väntat var 196, med en justerad rörelsemarginal på 12,5 procent (10,6).

Resultatet före skatt var 213 miljoner kronor (143), analytikerkonsensus 178.

Resultatet efter skatt blev 172 miljoner kronor (159), analytikerkonsensus 135.

Resultat per aktie hamnade på 0,60 kronor (0,55).

Cloetta föreslår 1,00 kronor i utdelning (1,00), väntat 1,08.

Marknaden för förpackad konfektyr växte på samtliga marknader under kvartalet. Någon fullständig marknadsstatistik finns dock inte för lösviktsgodis. Cloetta bedömer dock att samtliga marknader växte eller var stabila.

”Under 2020 kommer mitt fokus fortsatt att vara på tillväxt av förpackade märkesvaror, att skapa hållbar lönsamhet inom lösviktsaffären samt minska kostnader och öka effektiviteten inom hela organisationen”, skriver vd Henri de Sauvage-Nolting och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”Vi kommer fortsätta öka priserna under 2020 för att kompensera för högre råvarukostnader och en svagare svensk krona, med potentiell negativ volympåverkan för den svenska lösviktsaffären.”

Cloetta-chefen betonar också att han är nöjd med att bolaget levererar enligt den kommunicerade strategin.

Cloetta, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 1 722 1 713 0,5% 1 646 4,6%
Rörelseresultat 209 194 7,7% 159 31,4%
Rörelsemarginal 12,1% 11,3% 9,7%
Rörelseresultat, justerat 216 196 10,2% 174 24,1%
Rörelsemarginal, justerad 12,5% 11,4% 10,6%
Resultat före skatt 213 178 19,7% 143 49,0%
Nettoresultat 172 135 27,4% 159 8,2%
Resultat per aktie, kronor 0,60 0,55 9,1%
Utdelning per aktie, kronor 1,00 1,08 -7,4% 1,00 0,0%

Konsensusdata från Factset