Ny statistik visar att världens privata kapital har ökat med 80 procent sedan 2010. Nästan hälften finns i Nordamerika. Schweiz sticker ut som en hubb för internationellt kapital. 

Finansbolaget Buyshares har gjort studien, vilken visar att av kapitalet på runt 226 triljoner dollar som ägs av privatpersoner så innehas 133,3 triljoner av privata kapitalförvaltare.

2019 är det år då kapitalet ökade mest på två årtionden, då det steg med 19 triljoner dollar under året.

ANNONS
ANNONS

Runt 100 triljoner dollar av det globala kapitalet finns i Nordamerika, vilket utgör 45 procent av den totala summan. Västeuropa ligger tvåa på listan, då regionens privata kapital uppgår till 46,8 triljoner dollar.

Fjärdedel av internationellt kapital finns i Schweiz

Japan har privat kapital som uppgår till nästan en tredjedel av summan för resten av Asien, då siffran ligger på 17,6 triljoner dollar. Resten av kontinenten har privat kapital på 42,6 triljoner dollar.

Schweiz innehar en fjärdedel av det privata gränsöverskridande kapitalet, enligt studien. Totalt uppgår utgör denna summa 2,4 triljoner dollar. Hongkong ligger näst högst i denna kategori, då de förvaltar privat gränsöverskridande kapital på 1,9 triljoner dollar.