Det är de högt värderade aktierna som påverkas mest av ränteändringar. Det ser bra ut för svenska bankaktier och andra värdebolag i höst.

ANNONS

Värdeaktier kopplas ofta ihop med mognare bolag som är vinnare när räntorna går upp, skriver Di.

Största effekten blir hos bankerna – där räntan på den amerikanska tioåriga obligationen som varit nere på 1,13 procent de senaste månaderna börjat röra sig uppåt mot 1,45 förra veckan.

Största indexvikten i S&P 500 Value har Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway, med investeringar i värdebolag som Apple, Bank of America, Coca-Cola och American Express.

Aktierna rusar

Strax efter kommer storbankerna JP Morgan Chase och Bank of America vars aktier rusat med 28 respektive 38 procent hittills i år.

Räntorna ligger högre i USA än i Europa, samtidigt som USA har varit snabbare med att ta bort restriktioner för utdelningar och återköp.

Di rekommenderar att köpa svenska bankaktier i höst för den som tror på värdeaktier.

ANNONS
ANNONS

Värderingarna och balansräkningarna ser bra ut för de svenska bankerna. Starkast kursutveckling i år har Nordea och SEB haft med 65 respektive 47 procent.

Läs även: Svensk bank bäst i Europa på att möta kunder digitalt [Dagens PS]