Inte sedan 1998 har den japanska yenen legat så lågt som nu. Myndigheter i Japan diskuterar vilka åtgärder man ska vidta för att bromsa utvecklingen, skriver CNBC.

ANNONS

Senare i veckan ska Japans centralbank fatta beslut kring sin penningpolitik. Det är fullt möjligt att man kommer börja anpassa de japanska räntenivåerna efter omvärldens, skriver CNBC. Det är framför allt yenens relativa försvagning i en omvärld med högre räntor som skulle driva på beslutet. Samtidigt tror många att en räntehöjning fortfarande ligger långt bort.

Den japanska valutan har fallit med omkring 25 procent under 2022.

Den japanska riksbanken har tagit ett steg närmare ekonomiska stödåtgärder, genom att vidta en så kallad utländsk valutakontroll. Det är ett formellt samtal som innebär att banken undersöker trender på valutamarknaden. Allmänt uppfattas kontrollen som att banken förbereder förändringar.

Japan väntas hålla fast vid stödköp

Sedan 2016 har Japan haft en policy för att hålla inflationen omkring 2 procent med låg ränta. Den bygger på att avkastningen på statsobligationer ska ligga på omkring noll procent, med ett implicit tak på 0,25, skriver CNBC.

Tanken har varit att gynna tillväxt för japanska exportbolag, och Japan är ett av få länder som har hållit fast vid strategin efter att kriget i Ukraina startade.

Inflationen i Japan har stigit med 2,8 procent det senaste året. Så snabbt har den inte ökat på åtta år. Enligt bedömare som CNBC har talat med är det emellertid troligt att den japanska räntan ändå inte kommer att höjas i närtid. Snarare kommer man att agera genom att stödköpa japanska statsobligationer.

ANNONS
ANNONS

Analytiker på Goldman Sachs konstaterar att det handlar om det som har kallats Abenomics, efter den tidigare premiärministern Shinzo Abe. Bedömare säger att det är svårt att ställa om det ekonomiska ramverket och att en räntehöjning i dagsläget eventuellt inte skulle ge något. Där räknar man med mer av samma ”duvlika” politik.

Läs också:

Stark dollar fortsatt huvudvärk för global tillväxt [Dagens PS]