Det behöver inte vara svårt att bli rik, men visste du att de rika oftast har samma vanor?

ANNONS

Den amerikanske investeringsrådgivaren och författaren Tom Corley menar i en artikel hos CNBC att alla kan anamma samma vanor som de rika, och därmed bli rika själva.

Under fem års tid intervjuade författaren 225 dollarmiljonärer om deras vanor och hur de tänker kring sina pengar. Enligt Corley kan de rika delas in i fyra olika kategorier enligt nedan:

Sparare/Investerare

Varje sparare-investerare i studien sparade konsekvent 20 procent eller mer av sin nettolön, varje månad.

Företagsklättraren

I den här kategorin hittar vi de som arbetar hårt och klättrar på karriärstegen tills de når en senior position med extremt hög lön.

Virtuoser

Här finner vi de som är väldigt duktiga på det de gör och får bra betalt för sin expertkunskap. Vanligtvis krävs det en högre utbildning inom till exempel medicin eller juridik för att kvalificera sig till de högre ersättningsnivåerna.

Drömmare

I den här gruppen finns de som vill uppfylla sina drömmar om till exempel en skådespelarkarriär eller ett eget företag. Drömmaren lever för sin passion och i slutändan brukar det även visa sig på bankkontot.

Sparande avgörande för ekonomisk framgång

Att bli rik genom att spara en del av sin lön och investera den, kräver minsta möjliga risk– åtminstone jämfört med att starta ett bolag eller följa en konstnärlig passion.

ANNONS
ANNONS

Men 88 procent av miljonärerna som intervjuades i studien sa att särskilt sparande, var avgörande för deras långsiktiga ekonomiska framgång.

Även om kategorierna kan tyckas väldigt olika har alla fyra tre gemensamma vanor.

Och det är tre vanor som vem som helst kan anamma.

1. Automatiskt sparande

Studien visade att sparare-investerare konsekvent sparat 20 procent av lönen.

Många åstadkom detta genom automatisk överföring av en del av lönen varje månad. Vanligtvis gick 10 procent till pension och de övriga 10 procenten fördes automatiskt över till ett separat sparkonto.

2. Investerade en del av sparkapitalet

Då miljonärerna i kategorin sparare-investerare hela tiden investerat en del av sitt sparkapital ökade kapitalet över tiden. Från början var räntan inte särskilt stor, men efter tio år hade deras förmögenhet vuxit betydligt.

Miljonärerna som startat ett företag eller följt sin passion kunde inte spara i samma utsträckning. Men studien visade att personer i den här kategorin började investera så fort de fick pengar över.

3. Extremt sparsamma

Studien visade att samtliga miljonärer i de fyra kategorierna var extremt sparsamma. För de tre första grupperna började sparsamheten med den första lönen, för drömmarna så fort den egna verksamheten gjort sparande och investeringar möjliga.

ANNONS
ANNONS

Enligt Tom Corley kräver sparsamhet tre saker: Medvetenhet, fokus på kvalité och att leta efter lägsta pris.

Men det går inte att bli rik enbart genom att vara sparsam, det är bara en del i det som krävs för att bli rik.

Men sparsamhet kan ge utrymme till att lägga undan mer av lönen– och ju mer du sparar, desto mer kan du investera.

Läs hela artikeln hos CNBC.

Läs även: 16 köpvärda aktier efter börsens trendbrott [Dagens PS]