Swedbanks vd: Vi tolererar inte brott

Uppdaterad: 23 okt. 2018Publicerad: 23 okt. 2018
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen. (Foto: TT)
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen. (Foto: TT)

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har en lång text om penningtvätt i sitt vd-ord i delårsrapporten. Bland annat talas om nolltolerans mot all brottslighet.

ANNONS
ANNONS

“Under året, och kvartalet som gått, har frågan om hur banker arbetar med att förebygga penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet aktualiserats. För Swedbank är frågan dock alltid aktuell. Med en marknadsledande position på alla våra fyra hemmamarknader följer också ett ansvar att bidra till att utveckla och stärka det finansiella systemet och den finansiella infrastrukturen. Vi tar det ansvaret bland annat genom att ha en nära dialog med tillsynsmyndigheterna och beslutsfattarna i respektive land. Vi har dessutom arbetat systematiskt och proaktivt med att övervaka betalningsflöden för att upptäcka potentiella oegentligheter.

Vår företagskultur och affärsmodell är dock den främsta förebyggande åtgärden. Swedbank är en värderingsdriven bank. Vi har nolltolerans mot all typ av brottslighet i vår verksamhet och har alltid agerat bestämt och handlingskraftigt när vi fått signaler inifrån vår egen organisation eller från omvärlden om misstänkta transaktioner. Vårt fokus har alltid varit på inhemska företagskunder och privatpersoner, på alla våra hemmamarknader. Vi har samma principer och ramverk i hela koncernen gällande penningtvätt, kundkännedom och risk.

Ekonomisk brottslighet är dock föränderlig och nyckfull. Vi fortsätter därför ständigt att anpassa våra processer för att säkerställa att vi skyddar våra kunder och
ytterligare ökar transparensen på våra hemmamarknader.”

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire