Soltech anklagas i måndagens Dagens Industri (Di) för att ha gynnat vissa aktieägare i sin nyligen genomförda nyemission. Dagens PS har låtit VD Stefan Ölander – som även är bolagets största aktieägare –  ge sin oredigerade syn på den kritiserade tilldelningen av aktier.

annons
annons

Ni gjorde en lyckad företrädesemission, som övertecknades rejält, men samtidigt får ni kritik i Di och på aktieägarforum för att den övertilldelningen på 46 Mkr gick till ett antal utvalda investerare till teckningskursen 12 kronor/aktie samtidigt som marknadskursen låg över 20 kronor/aktie.

Vad är din kommentar till kritiken?
”Di lyfter fram rubriker och texter som ”Ilskan efter rabatt”, ”Småägare är bittra”, ”Soltechs övertilldelning kritiseras”. Jag har respekt för de som är besvikna för att de inte fick köpa fler aktier, men anser ändå att Di överdriver. Det är inte en enda aktieägare som ringt mig. 45 Mkr har inte givits bort, det är ett grovt felaktigt påstående. Övertilldelningsemissionen var på 46 Mkr och lite drygt en majoritet av detta tecknades av externa investerare som självklart betalade 12 kr per aktie som alla andra också gjort”.

Soltech har inte brutit mot Aktiebolagslagen på något sätt, vilket Di skriver och refererar till en anonym investerare. Styrelsen har följt tilldelningsprinciperna som godkänts av Finansinspektionen i emissionens prospekt.

Varför är ni så angelägna att få in dessa investerare?
”Vi är angelägna om att få in de tre olika investerargrupper som fått tilldelning i övertilldelningsemissionen: professionella investerare, anställda och helt nya småsparare. Di fokuserar helt på professionella investerarna och bortser från vikten att göra fler anställda till piloter och att ta in hela drygt 4 500 helt nya småsparare. Styrelsens bedömning är att dessa tre grupper gynnar bolaget långsiktigt”.

Hur säkra är ni på de kommer att bidra till att skapa värden för andra aktieägare?
”Vi är övertygade om att de professionella investerarna kommer att gynna bolaget. Under hösten kommer vi ha möten med samtliga för att utforska affärsmöjligheter”.

En annan fråga, hur går de löpande affärerna?
”Det går bra både i Sverige och i Kina och vi är som alltid inne i olika förhandlingar om förvärv. Jag hoppas kunna presentera fler dotterbolag under hösten”, avslutar Stefan Ölander.

Läs mer: Soltechs emission kraftigt övertecknad [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Soltech Energy ror i land mångmiljonorder [Dagens PS]

Soltech Energy tar in 98 MSEK i ny företrädesemission [Dagens PS]