Styrelsen i Soltech Energy AB (publ) meddelar via pressrelease den 13 augusti 2020, att man med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en nyemission om cirka 98 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

ANNONS

Företrädesemissionen avses finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare företag samt för att utveckla befintliga dotterbolag. Teckningsperiod är 24 augusti – 7 september 2020 och teckningskursen är 12 SEK per aktie.

Inför 2019 meddelade Soltech att Bolaget kommer att förvärva företag inom sol-, tak-, el-, ladd- och fasadbranscherna för att bygga en ledande koncern inom solenergi och clean tech.

Bolaget meddelar att man under 2019 och första halvåret 2020 har genomfört sju förvärv, vilka bidragit starkt till att koncernens totala intäkter uppgick till drygt 303 MSEK 2019 jämfört med cirka 53 MSEK 2018. Samtidigt har man under året kraftigt ökat antalet aktieägare och fördubblat aktiekursen.

Nu avser man att genomföra en företrädesemission för att skapa förutsättningar för expansion genom ytterligare förvärv, skapa förutsättningar att utveckla befintliga dotterbolag samt för att fokusera på marknadsföring, försäljning och rekrytering.

Styrelsen bedömer att det kommer påverka både omsättning och vinst i bolagen och man är övertygade om att dessa synergieffekter är en avgörande del för fortsatt tillväxt.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om Soltechs företrädesemission.