SBB där Ilija Batljan är vd tvingas till en nedskrivning på nära en halv miljard kronor efter blankarattacken, uppger bolaget.

ANNONS

Blankarrapporterna från Viceroy Research gör att Samhällsbyggnadsbolaget, SBB – där Ilija Batljan är vd – tvingas göra en nedskrivning på nära en halv miljard kronor.

”Som en följd av ovan minskar värdeförändringar fastigheter med 473 mkr och uppskjuten skatt ökar med 68 mkr för 2021 jämfört tidigare rapporterat utfall. Samtidigt ökar förvaltningsresultatet med 293 mkr. Nettoeffekten av omarbetningarna innebär att årets resultat minskar från 25 849 mkr till 25 601 mkr och resultat per stamaktie A och B från 17,35 kronor till 17,17 kronor. Vidare minskar eget kapital som en följd av justeringarna från 83 832 mkr till 82 971 mkr. En komplett redogörelse för omarbetningarna av de finansiella rapporterna för 2020 och 2021 lämnas i Årsredovisningens not 30”, skriver SBB i ett pressmeddelande som gick ut strax efter midnatt under natten till lördagen samtidigt med bolagets årsredovisning för 2021.

Dagens PS har tidigare berättat med hänvisning till Di om blankarfirman Viceroy Research kritik mot bland annat SBB:s redovisning och fastighetsvärderingar, man har kallat SBB för en ”finansiell röra”.

SBB med frontfiguren Ilija Batljan har hela tiden tillbakavisat kritiken och Batljan har liknat blankarattackerna vid ”ett kriminellt beteende”, som gjort att aktien åkt bergochdalbana på börsen (se länk under artikeln).

SBB:s revisorer har gjort en omfattande granskning av blankarfirmans påståenden.

”SBB har antagit en mer försiktig och konservativ bedömning av den redovisningsmässiga hanteringen av tilläggsköpeskillingar vid förvärv och försäljningar”, heter det efter granskningen.

ANNONS
ANNONS

SBB uppger även att man ”gjort korrigering av felaktigheter i säkringsredovisningen och i redovisningen av uppskjuten skatt vilket bolaget noterade i samband med årsredovisningsarbetet”.

Läs även: SBB åker jojo på börsen efter blankarattack [Dagens PS]