Mätteknikbolaget Hexagon redovisar ett högre resultat än väntat. Utdelningen höjs i linje med förväntningarna.

ANNONS

Omsättningen steg 1,5 procent till 1 058,9 miljoner euro (1 043). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 047. Organiskt minskade försäljningen med 2 procent.

Ebitda-resultat blev 374,4 miljoner euro (348,7), med en ebitda-marginal på 35,4 procent (33,4).

Rörelseresultatet blev 277 miljoner euro (271), väntat rörelseresultat var 254. Rörelsemarginalen var 26,2 procent (26,0).

Resultatet före skatt var 244,9 miljoner euro (265,4).

Resultatet efter skatt blev 200 miljoner euro (217,6), analytikerkonsensus 200.

Resultat per aktie hamnade på 0,54 euro (0,60).

Hexagon föreslår 0,62 euro i utdelning (0,59), väntat 0,62.

ANNONS
ANNONS

Hexagons vd Ola Rollén skriver i rapporten.

”Tillväxten från nylanserade produkter så som BLK2GO och BLK247 förväntas gradvis tillta under kommande kvartal. Nedgången i Kina och avmattningen inom fordonssektorn fortsatte att hämma divisionen Manufacturing Intelligence vars organiska tillväxt uppgick till -8 procent.”

Hexagon, MEUR Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 1 058,9 1 047 1,1% 1 043 1,5%
EBITDA 374,4 348,7 7,4%
EBITDA-marginal 35,4% 33,4%
Rörelseresultat 277 254 9,1% 271 2,2%
Rörelsemarginal 26,2% 24,3% 26,0%
Resultat före skatt 244,9 265,4 -7,7%
Nettoresultat 200 200 0,0% 217,6 -8,1%
Resultat per aktie, EUR 0,54 0,60 -10,0%
Utdelning per aktie, EUR 0,62 0,62 0,0% 0,59 5,1%

Konsensusdata från Factset