Enligt branschorganisation är en recession oundviklig i Tyskland till följd av de kraftigt begränsade gasleveranserna från Ryssland.

ANNONS

Den tyska branschorganisationen BDI slår fast att en recession inte går att förhindra i tysk ekonomi.

BDI sänkte på tisdagen tillväxtprognosen för Tysklands ekonomi till 1,5 procent, rapporterar Reuters och berättar som en jämförelse att tillväxtprognosen i ekonomin låg på 3,5 procent före kriget i Ukraina.

Fortfarande levererar Ryssland gas till Europa via Ukraina, men det sker i reducerad takt och för Tyskland innebär det att endast en kapacitet på 40 procent av gasförsörjningen nu tillhandahålls – Tyskland är betydligt mer beroende av den ryska gasen än så.

BDI: Då är recessionen ett faktum i Tyskland

Om gasleveranserna upphör helt från Ryssland är recessionen ett faktum i Tyskland, enligt BDI.

Flera europeiska länder har upprättat gaskrisplaner till följd av de begränsade gasleveranserna från Ryssland.

Även Sverige, som får sin gas via Danmark, har vidtagit åtgärder.

Nu är Sverige inte så särskilt gasberoende, gasberoendet uppgår bara till 3 procent, enligt data 2020, uppger Reuters.

För mer gasberoende nationer, däribland Tyskland, för övrigt Europas största ekonomi, är planen att återuppta användningen av stängda kolkraftverk.

ANNONS
ANNONS

Energipriserna har skjutit i höjden, liksom inflationen och för EU:s makthavare handlar det om att försöka manövrera rätt i en miljö där djupa ekonomiska kriser hotar flera länder.

För att motverka att en redan svår situation förvärras har en rad EU-länder iscensatt första steget i en gemensam beredskapsplan i tre steg, berättar Reuters och konstaterar att länderna nu tävlar i Europa om att fylla sin gaslagringsanläggningar inför vintern och kylan.

Gaspriset i Europa uppges ha rusat med över 300 procent på ett år.