Sjöburna leveranser av rysk diesel – EU:s enskilt största externa leverantör – blir mer eller mindre förbjudna från och med den 5 februari. Men var vi nu ska få vår diesel ifrån är mer oklart. 

ANNONS

Enligt data från Vortexa Ltd. som Bloomberg sammanställt importerade EU 220 miljoner fat av diesel från Ryssland förra året. Som ett svar på Rysslands invasion av sitt grannland Ukraina har sedan tidigare Storbritannien och USA förbjudit importer av rysk diesel, och nu gör EU detsamma.

”Vem kommer att kliva in för att täppa till detta enorma utbudsgap? Och kommer det att räcka? Är blocket på väg att gå i sömnen in i en bränslekris?”, skriver Bloomberg.

USA och Indien har steppat upp leveranser

Det mest uppenbara stället att få bränsle till Europa ifrån är Mellanöstern, en region som har stora tillgångar och produktionskapacitet samt transportleder genom Suezkanalen som ger en relativt kort sträcka till södra Europa.

Indien och USA har också steppat upp sina leveranser den senaste tiden. Men den viktigaste spelaren för Europa kan bli Kina, rapporterar Bloomberg.

Kina ”har nyckeln till all överskottsraffineringskapacitet globalt”, säger Mark Williams, forskningsdirektör på Wood Mackenzie Ltd.

ANNONS
ANNONS

Även om bara en ytterst liten andel av den kinesiska dieseln går direkt till Europa så kan kineserna öka den regionala tillgången, vilket frigör fat från andra producenter som (i teorin) kan ta sig till Europa.

”Det är en total omjämkning när det gäller dieselhandelsflöden från början av februari”, säger Mark Williams. ’

Kina och Turkiet osäkra faktorer

Det finns dock en stor osäkerhetsfaktor – Kina skulle kunna välja att begränsa sina flöden, med hänvisning till exempelvis miljön, och då blir det problematiskt för Europa.

En annan osäker geopolitisk spelare är Turkiet, som skulle kunna välja att köpa rysk diesel till den egna marknaden och sälja vidare den icke-ryska dieseln de har till EU – för ett högre pris förstås.

Ironiskt nog är det så att ju bättre det går för Europa, desto svårare blir läget. Blir det ekonomisk kris – då klarar vi oss nog från bränslekris.

”En långvarig ekonomisk avmattning, varmt väder, fortsatt medvind från högre kinesisk export och ett väloljat pristak skulle hjälpa globala dieselbalanser att förbli genomförbara och ge Europa tillräckligt med valmöjligheter för att dra in ersättningsfat”, säger Hedi Grati, chef för Europa/CIS-raffinering och marknadsföring på S&P Global Commodity Insights till Bloomberg.

ANNONS
ANNONS

Men…

”Ju högre efterfrågan är och ju brantare nedgången i rysk dieselproduktion, desto mer kan saker bli komplicerat och kan potentiellt spricka”, fortsätter hon.

Läs även: Bränsleupproret fly förbannade: kan bilda ”Dieselparti” [Dagens PS]