Riksbanken uppgraderade under förra året en del guldreserven genom att byta ut guldtackor som inte uppfyllde standarden mot nya guldtackor med LGD-standard. Det framgår av ett pressmeddelande.

Riksbanken har en guldreserv som totalt uppgår till 125,7 ton guld, varav nästan hälften av förvaras i Storbritannien där världens största kommersiella guldmarknad, London Bullion Market, har sin bas.

ANNONS
ANNONS

För att kunna handla med guld på London Bullion Market krävs att guldtackorna uppfyller en speciell standard benämnd London Good Delivery, LGD.

För att säkerställa att Riksbanken har en så likvid och omsättningsbar guldreserv som möjligt, uppgraderade Riksbanken under 2017 den del av guldreserven som inte uppfyllde LGD-standard genom att byta ut guldtackor som inte uppfyllde standarden mot nya guldtackor med LGD-standard. Utbytet omfattade 15,6 ton guld.