Dominansen från FAANG-bolagen på börsen är över – länge leve FAANG 2.0? Det betyder bokstäverna i den nya akronymen, enligt investmentbanken Merrill Lynch.

ANNONS

Det senaste decenniets börsmarknad har dominerats av de techjättar som kallas FAANG-bolagen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) som visat upp enorma tillväxttal och drivit på den digitala utvecklingen i världen.

Men många talar nu om en ny era som vi hastigt rasat in i med coronapandemin och kriget i Ukraina. Investmentbanken Merrill Lynch skrev i en rapport i mars om sin nya strategi som de definierade som ”FAANG 2.0” – men med andra definitioner på bokstäverna. De får nu i stället stå för Fuels (bränsle), Aerospace (flyg), Agriculture (jordbruk), Nuclear and renewables (kärnkraft och förnybar energi) samt Gold and metals/minerals (guld och metaller/mineraler).

Joseph Quinlan, head of Chief Investment Office market strategy for Merrill and Bank of America Private Bank, bryter i en artikel hos Business Insider ned sektorerna:

Fuels (bränslen) har visserligen överpresterat rejält jämfört med börsen i år, men står fortfarande för en relativt liten del av aktiemarknaden jämfört med 1990 – vilket talar för en stor uppsida när geopolitik, stark efterfrågan, begränsad tillgång och underinvesteringar i sektorn tas i beaktande.

Aerospace (flyg) ser ut att gå mot en boom när försvarsinvesteringarna ökar kraftigt, särskilt inom NATO och i Asien.

Agriculture (jordbruk) är en sektor med enorm potential då vi behöver producera mer mat de kommande fyra decennierna än mänskligheten gjort under de senaste 8000 åren.

Nuclear and renewables (kärnkraft och förnybara bränslen) tror han kommer att bli ännu mer populärt till följd av både den gröna omställningen och ökad geopolitisk spänning, med energisäkerhet som ett nytt fokusområde.

ANNONS
ANNONS

Gold and metals/minerals (guld och metaller/mineraler) går redan starkt, där guldet är upp på grund av sin roll som ”säker hamn” mot inflation och kriser, medans metaller och mineraler drivs uppåt av elbilsrevolutionen som innebär ökad efterfrågan på de råvaror som krävs för att bygga batterier.

FAANG 2.0 står för Fuels, Aerospace, Agriculture, Nuclear and renewables och Gold and metals/minerals (Grafik: Merrill Lynch)

Läs även: Kina bunkrar matreserver – varför frågar vi oss? [Dagens PS]