Senast den 5 februari ska EU förbjuda import av oljeprodukter från Ryssland och Europa skyndar sig att fylla på rysk diesel innan förbudet träder i kraft.

ANNONS

Ryska dieselleveranser som ska till lagringsområdet Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen, ARA, ökade från den 1 till den 12 november till 215 000 fat per dag, en ökning med 126 procent från oktober, det rapporterar Reuters.

Kontinentens största leverantör av diesel

Hittills i november har rysk diesel, enligt data från Refinitiv, utgjort 44 procent av all europeisk import av vägbränsle, jämfört med 39 procent i oktober.

Europas beroende av ryskt bränsle har minskat med över 50 procent sedan Rysslands invasion av Ukraina, men Ryssland är fortfarande kontinentens största dieselleverantör.

Värdet högre än det blir kommande månader

”EU kommer att behöva säkra omkring 500–600 kb/d (kb/d = 1 000 fat/dag) diesel för att ersätta de ryska volymerna, och alternativen kommer från USA såväl som öster om Suez, särskilt Mellanöstern och Indien”, säger Eugen Lindell, raffinerings- och produktmarknadsanalytiker på FGE, till Reuters.

Rysk bensinolja som är avsedd för ARA kommer troligtvis förbrukas eller säljas snabbt på grund av fallissemanget för gasoljeterminer där det nuvarande värdet är högre än det kommer vara följande månader, det menar Lars van Wageningen, på det holländska konsultföretaget Insights Global.

Ingen rysk diesel i ARA

En del av inflödet kommer när ICE Futures Europe, inför EU:s sanktioner, förbjuder lågsvavlig dieselolja av ryskt ursprung. 

Från och med sista november måste handlare bevisa för ICE att ingen rysk produkt finns i några tankar i ARA, inklusive Flushing och Gent, som genom ett ICE-terminskontrakt kommer användas för leverans i januari.

I december kan rysk dieselolja fortfarande hamna i lagringstankar i ARA, men måste enligt ICE flyttas till andra tankar som inte kan levereras.

Lägre lagringsnivåer och lagringsvolymer

Det finns vissa marknadsaktörer som väntar sig minimal påverkan från ICE-rörelsen på grund av lägre lagringsnivåer och lägre levererade volymer för både rysk och annan bensinolja.

ANNONS
ANNONS

”Volymerna som levereras vid utgången är faktiskt ganska små … Det lägger till ett extra lager av logistisk utmaning”, säger Neil Crosby, senioranalytiker på oljeanalysföretaget OilX, till Reuters.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nu sjunker bensinpriset rejält på macken [Dagens PS]