Om EU mot förmodan enas om ett stopp för rysk oljeimport kommer inte Mellanöstern att träda in som räddare i nöden, enligt CNN.

ANNONS

EU försöker få alla medlemsstater att backa upp ett stopp för rysk olja som straff för kriget i Ukraina.

Det i sig är ett nog så problematiskt då flera av EU-länderna är beroende av oljan och ännu mer av den ryska gasen.

”Ett potentiellt EU-förbud mot rysk olja kan leda till ett underskott på 2,2 miljoner fat råolja per dag (bpd) och 1,2 miljoner bpd petroleumprodukter, enligt Internationella energiorganet”, konstaterar CNN och konstaterar att länderna i Mellanöstern förfogar över nästan hälften av världens oljereserver.

Men Europa ska inte, skriver CNN, tro att Mellanöstern kommer till undsättning om den ryska oljekranen stängs av.

Och det beror enligt analysen på att mycket av produktionskapaciteten av oljan lider brist på investeringar i infrastruktur, konflikter, politiska allianser och sanktioner.

ANNONS
ANNONS

USA får nobben av Saudiarabien

Exempelvis har Saudiarabien, OPEC:s största producent, upprepade gånger avvisat USA:s förfrågan om att öka oljeproduktionen utöver den långvariga kvot som landet avtalat med Ryssland och andra icke OPEC-producenter.

Det är ”osannolikt” att Saudiarabien höjer sin oljeproduktion på uppmaning av EU, heter det.

I artikeln nämns en rad hinder för ökade oljetransporter till Europa från Gulfregionen, också att Mellanöstern-länderna inte vill äventyra sina relationer med Kina om oljan skulle omdirigeras från Asien till Europa.

I Irak finns möjlighet att pumpa mer olja, men landet saknar samtidigt en infrastruktur för att öka produktionen.

Libyen brottas med politiska spänningar som ställer till det, och Iran uppges ha kapacitet men står under amerikanska sanktioner.

”Det är inte bara att vrida på en kran. Det behövs investeringar och investeringar tar tid”, säger energikorrespondenten Amena Bakr till tidningen.

ANNONS
ANNONS

Även andra oljeländer utanför Mellanöstern, här nämns Nigeria och Venezuela, har outnyttjat oljekapacitet men tampas med andra problem.

USA:s olja räcker heller inte för att täcka Europas oljebehov, konstaterar expertis som uttalar sig till CNN.

Läs även: Analys: Ekonomiska chocker hotar Europa [Dagens PS]

Läs också: Ungern orubbligt – vägrar fortsatt EU-sanktioner [Dagens PS]