Andelen kvinnor i bolagens styrelser ökar och för företagen leder det ofta till högre omsättning och vinst, enligt studier.

ANNONS

Almis årliga styrelsekartläggning, som du kan ladda ner i sin helhet här, visar att 80 procent av de platser som tillkommit eller bytts ut i styrelser tillträds av kvinnor.

Sedan mätningarna startade 2013 har andelen legat mellan 30 och 40 procent.

Samtidigt visar studier enligt Almi att jämställda styrelser har både högre omsättningsökning och vinst än företag med ojämställda styrelser.

”Studien visar att företags ekonomiska prestationer över tid blir bättre när styrelsen är jämställd. Vi möter runt 10 000 företagare varje år och vi ser att det blir allt viktigare för företagen att ha med flera perspektiv i strategiska beslut”, säger Britta Burreau, vd på Almi, i ett pressmeddelande.

Fler kvinnliga vd:ar när styrelsen i bolagen är jämställd

Kartläggningen visar bland annat att företag med jämställda styrelser i högre utsträckning har kvinnor på både vd-posten och som ordförande.

Om företagets styrelse är jämställd är andelen företag som har en kvinna på vd-posten 30 procent, samtidigt som 36 procent av dessa mer jämställda styrelser i företagen har en kvinna som ordförande.

I företag generellt är det 13 procent som har en kvinna som vd och 14 procent en kvinnlig styrelseordförande.

”Forskning inom socialt beteende visar att lika väljer lika, men i årets statistik ser vi också att de företag som börjat tänka olika i styrelserummet också gör det på de ledande positionerna. Det är positivt, men utvecklingen går generellt sett långsamt”, säger Britta Burreau och konstaterar att det bara är 40 procent av företagen som har minst en kvinna i styrelsen.

ANNONS
ANNONS

Och av det totala antalet ledamöter i bolagsstyrelser är 20 procent kvinnor.

Vid den första kartläggningen 2013 var motsvarande siffror 35 respektive 17 procent.

Läs även: Norrbotten har högst jämställdhet bland aktiebolags-vd:ar [Dagens PS]