Dagens PS

Mångfald på Nasdaq: En het potatis

(Foto: Pixabay)
Jennie Nysted
Jennie Nysted
Uppdaterad: 16 maj 2024Publicerad: 16 maj 2024

Vilken roll spelar din sexuella läggning eller hudfärg om du har ett styrelseuppdrag? Därom går åsikterna just nu isär när Nasdaqs regel för mångfald hänger löst.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Regler är till för att följas. Det hindrar förstås inte att de blir ifrågasatta. Särskilt inte om de motverkar sitt eget syfte.

Något som enligt vissa är fallet med Nasdaqs regel för mångfald, godkänd av United States Securities and Exchange Commission, SEC 2021.

Av det skälet står denna praxis nu inför juridiska utmaningar.

Kvinnor och minoriteter

Bakgrunden är att regelns legalitet nyligen ifrågasattes i en förhandling vid USA:s 5:e kretsdomstol, en av landets mest konservativa appellationsdomstolar, sedan konservativa grupper gjort gällande att den främjar ras- och könsdiskriminering.

Detta då regeln stipulerar att börsnoterade företag är skyldiga att redovisa antalet kvinnor och minoriteter i sina styrelser, skriver Fortune.

De måste antingen uppfylla ett specificerat minimikrav på antalet kvinnor och minoriteter, eller förklara varför dessa grupper är underrepresenterade i styrelsen.

ANNONS

Senaste nytt

Påverkar investerare

ANNONS

Så vad har då “en persons sexuella läggning att göra med att förhindra spekulation eller manipulation av värdepappersmarknader?”

Det var åtminstone vad domaren, Kurt Engelhardt, frågade SEC.

Ett spörsmål som bland annat besvarades av myndighetens företrädare Tracey Hardin, som menar att mångfald i styrelsen är en viktig indikator på företagsstyrning, som även främjar finansiella resultat.

Vidare underströk juristerna för både SEC och Nasdaq att reglerna inte kräver mångfaldiga styrelser per se, utan endast offentliggörande av information kring styrelsens sammansättning, eftersom det påverkar investerare och deras beslut.

Svårtolkat

Det lugnade dock inte domstolen.

Tvärtom uttrycktes en oro för att Nasdaq-regeln kan vara upptakten till att mångfaldskrav ställs även på de amerikanska bolag som inte är noterade.

Ett påstående som tillbakavisades av SEC:S jurister.

ANNONS

Exakt var det lämnar mångfalden framgent är oklart. Tydligt är att regler kan tolkas väldigt olika, vilket i slutet av dagen skadar jämställdheten i stort.

Läs mer:

Jämställda länder är lyckligast. Dagens PS

Jämställt? Här ligger Sverige långt efter. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Jennie Nysted
Jennie Nysted

Redaktionschef på Dagens PS som bland annat bevakar världen, företag och privatekonomi.

Jennie Nysted
Jennie Nysted

Redaktionschef på Dagens PS som bland annat bevakar världen, företag och privatekonomi.

ANNONS
Chefslinjen, bara för chefer

Chefslinjen, bara för chefer. Med Unionen Chef har du alltid någon att fråga. Vi ger snabba svar på alla de frågor du har som chef och om de villkor som gäller i din anställning.

Kontakta Unionen Chef
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS