Inflationen gör att Riksbanken stramar åt penningpolitiken och höjer reporäntan två gånger i början av 2023, skriver Swedbank i en ny prognos i Economic outlook.

ANNONS

Banken räknar med en underliggande inflation på omkring 2 procent per år de kommande åren, vilket är en högre nivå än Sverige vant sig vid.

I närtid väntas inflationen stiga till omkring 4 procent.

Höga energipriser är främsta orsaken till det, enligt Swedbank som tror att energiprisökningen avtar under andra halvåret 2022.

Under 2023 kommer två räntehöjningar från Riksbanken, tror Swedbank som i sin tidigare prognos räknade med en räntehöjning under nästa år.

Swedbank: Riksbanken stramar åt tidigare än signalerat

Räntehöjningarna spås komma i början av nästa år när Riksbanken drar ner på sin expansiva penningpolitik tidigare än väntat, heter det nu.

ANNONS
ANNONS

”Riksbanken kommer att strama åt penningpolitiken något snabbare än vad de hittills har signalerat. Vi räknar med att de kommer att börja minska sin balansräkning vid halvårsskiftet i år och att de kommer att höja reporäntan med 25 räntepunkter i början av 2023 och ytterligare en räntehöjning väntas i slutet av 2023”, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson i ett pressmeddelande.

Bostadspriserna i Sverige har utvecklats starkt under pandemiåren och förväntas fortsätta stiga även framöver. Under 2022 och 2023 räknar Swedbank med upp till 5 procents prisuppgång per år.

Bostadspriserna ökar i lägre takt

”Bostadspriserna väntas fortsätta att öka om än i lägre takt, vilket innebär att en bostad år 2023 i genomsnitt väntas kosta cirka 30 procent mer än 2019”, säger Mattias Persson.

Trots restriktioner och ny kraft i pandemin utgår storbanken från att svensk ekonomi utvecklas starkare än normalt de kommande åren, även om smittspridningen och de höga elpriserna dämpar utsikterna i närtid.

”Den ekonomiska aktiviteten i Sverige är tillbaka på den nivå som den hade varit på om pandemin inte hade inträffat. Även på arbetsmarknaden har återhämtningen gått snabbt”, säger Mattias Persson.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.

Läs mer: Svenska inflationen stiger mer än väntat – högsta sedan 1993 [Dagens PS]

Läs även: Kinas ekonomi bromsar in – oroar världen [Dagens PS]