Det är Göteborg som driver Sveriges tillväxt hårdast. I alla fall om man tittar på exportsiffrorna.

ANNONS

Det är Dagens Nyheter som rapporterar om att Göteborgs exportnetto under 2018 var 33 miljarder kronor, ett exportnetto som ökade med sex procent jämfört med 2017. Det framgår av en rapport från Business Region Göteborg.

”Man kan säga att Göteborgsregionen driver landets tillväxt. Det säger något om hur mycket den här regionen bidrar till landets BNP. De andra regionerna har stora minusbalanser, vilket drar ner BNP-tillväxten”, säger analytikern Peter Warda til DN.

Detta kan jämföras med Stockholm som hade ett underskott i exporten på cirka 197 miljarder kronor. Malmö hade ett underskott på drygt 35 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Men faror kan lura runt hörnet för Göteborg. Peter Warda säger till DN att beroendet av hur en framtida Brexit och handelsrelationen mellan Kina och USA utvecklar sig har stor betydelse, med tanke på att det är några av stadens största exportmarknader.