Riksbanken höjer räntan ett år före sin egen prognos, spår Handelsbanken, SHB, och tror att räntehöjningen kommer i mitten av 2023.

ANNONS

Enligt Riksbanken dröjer en höjning av den viktiga styrräntan enligt prognosen till andra halvåret 2024.

Men Handelsbanken tror att reporäntan höjs redan i mitten av 2023 och förklarar varför i senaste utgåvan av sitt makrobrev:

”Vi har tidigarelagt prognosen för en första räntehöjning något, jämfört med vad vi sa i november, efter att Europeiska centralbanken, ECB, så tydligt signalerat att de kommer strama åt penningpolitiken inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi prognostiserar en första höjning från ECB i mars 2023, det vill säga innan Riksbanken. Alltför stora skillnader tror vi skulle ge upphov till en svagare krona och därmed högre inflation än vad som är förenligt med inflationsmålet”, skriver Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Nollräntan kvar som väntat

Vid riksbanksdirektionens senaste möte i förra veckan lämnades som väntat styrräntan oförändrad på noll procent och samtidigt beslutade Riksbanken om oförändrad köptakt av finansiella tillgångar på 37 miljarder kronor.

Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet om tillgångsköpen.

ANNONS
ANNONS

När det gäller inflationen räknar Riksbanken med att den faller tillbaka till 2-procentsmålet under året.

Prognosen att styrräntan höjs under andra halvåret 2024 är ungefär ett kvartal tidigare än vad Riksbanken tidigare sagt, men Handelsbanken, SHB, tror alltså att höjningen kommer redan i mitten av nästa år.