Riksbanken lämnar som väntat reporäntan oförändrad vid -0,5 procent, enligt dagens penningpolitiska besked. Ingen av de 16 deltagarna i Thomson Reuters analytikerenkät trodde på en förändrad ränta.

ANNONS

Direktionen bedömer samtidigt att reporäntan hålls oförändrad även vid det penningpolitiska mötet i oktober och därefter höjs med 0,25 procentenheter antingen i december eller i februari. Den tidigare bedömningen var att första höjningen skulle komma i slutet av 2018.

”Den svenska konjunkturen är stark och inflationen vid målet på 2 procent. Snabbt stigande energipriser har bidragit till att driva upp inflationen. Bortsett från energipriserna är inflationstrycket ännu måttligt. Eftersom det är viktigt att konjunkturen fortsätter att vara stark och sätter avtryck i prisökningarna behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv”, motiverar Riksbanken beslutet att lämna reporäntan oförändrad.

Samtidigt konstaterar centralbanken alltså att det snart, om ekonomin utvecklas som väntat, finns utrymme att långsamt minska stödet från penningpolitiken. Riksbanken har dock fortsatt stor vaksamhet på hur inflationstrycket i ekonomin utvecklas.

”Kronans växelkurs har också betydelse för inflationen och det är viktigt att kronan utvecklas på ett sätt som är förenligt med att inflationen förblir nära målet. Därtill kvarstår en betydande osäkerhet kring omvärldsutvecklingen. Riskerna för en allt för låg inflation förtjänar särskilt stor uppmärksamhet eftersom det vid rådande räntenivåer är svårare att hantera en inflation som blir för låg än en som blir för hög. Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras har direktionen beredskap att anpassa penningpolitiken”, heter det.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten. Han förordade en höjning av reporäntan till -0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt.

ANNONS
ANNONS

Vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten. Han förespråkade istället en räntebana som indikerar att det är troligt att reporäntan höjs med 0,25 procentenheter vid det penningpolitiska mötet i oktober men som sammanfaller med rapportens räntebana från och med tredje kvartalet 2019.

Anton Wilén
[email protected], 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire