Business Sweden räknar med att den svenska exporttillväxten mattas av under kommande år.

ANNONS

Europa, som är den i särklass viktigaste marknaden, väntas växa med 5,1 procent i år och 3,9 procent nästa år. Globalt väntas exporten öka 5,2 procent i år och 4 procent nästa år. Exporten ökade med 3,7 procent under förra året.

I september förra året spådde Business Sweden att den globala svenska exporten skulle öka med 4 procent i år. Samtliga regioner har fått höjda prognoser sedan dess med undantag av Mellanöstern.

En stark konjunktur globalt gynnar dock exportindustrin. Exportnäringen gynnas också av den svagare kronan.

”Kronan väntas emellertid stärkas framöver och därmed avtar den gynnsamma effekten. Sammantaget innebär det att den svenska exporten växer snabbare än den förväntade marknadstillväxten, det vill säga andra länders importefterfrågan från Sverige, framöver”, skriver Business Sweden.

Den svenska tillväxten bedöms bli 2,8 procent i år och 2,1 procent nästa år. 2017 var BNP-tillväxten 2,7 procent. I september pekade prognoserna på en tillväxt om 2,6 procent i år och 2,4 procent nästa år.

ANNONS
ANNONS

Världsekonomin väntas växa med 3,9 procent i år och 3,7 procent nästa år. I fjol var tillväxten var 3,7 procent.

Region 2018p 2019p Andel av export 2017, %
Europa 5,1 3,9 72,2
Asien & Oceanien 5,4 4,6 13,1
Nordamerika 5,2 3,3 8,2
Sydamerika 6,1 5,7 1,6
Afrika 8,4 4,3 2,1
Mellanöstern 4,1 4,4 1,9
Globalt 5,2 4 100