Det har skett snabbast ekonomisk återhämtning i länder med låga dödstal relaterade till covid-19, skriver Jonas Eriksson i en analys på plattformen Kvartal.

Länder som gjorde snabba och resoluta åtgärder mot smittan har uppvisat de lägsta dödstalen och snabbare ekonomisk upphämtning, förmedlar Eriksson.

Länder som Kina, Sydkorea och Taiwan beskrivs alla ha agerat mycket resolut mot smittan. Kina väntas till och med uppnå positiv BNP-tillväxt i år på 2,1 procent.

I Norden är bilden blandad. Sverige, Norge, Danmark och Finland har liknande tillväxtutsikter för 2020, trots att Sverige haft mångdubbelt fler döda i covid-19 än de andra nordiska länderna.

Antalet döda närmar sig 800 000

Antalet bekräftade smittade av coronaviruset globalt har på onsdagen beräknats till 22 307 187. Dagen innan var noteringen 22 049 426.

Antalet döda av viruset är nu beräknat till 784 353. Dagen innan var noteringen 777 439.

ANNONS
ANNONS

Tillfrisknade personer har beräknats till 15 047 783. Dagen innan var noteringen 14 791 859.

Det framgår av information under morgonen från Worldometer. Sifferunderlaget hos Worldometer uppdateras kontinuerligt.

Global onsdag tisdag
Coronavirus, antal smittade 22 307 187 22 049 426
Coronavirus, antal döda 784 353 777 439
Coronavirus, tillfrisknade 15 047 783 14 791 859
Coronavirus, aktiva fall 6 475 051 6 480 128