Sveriges barometerindikatorn minskade kraftigt i mars. Barometerindikatorn uppgick till 92,4 under mars månad. Föregående månads utfall reviderades till 98,7 från 99,1.

ANNONS

”Indikatorn befinner sig på sin lägsta nivå sedan maj 2013 och stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt. Nedgången förklaras främst av dystrare signaler från tjänstesektorn och hushållen”, skriver Konjunkturinstitutet i sin rapport.

Tillverkningsindustrins förtroende landade på 100,7 under mars månad. Föregående månads utfall reviderades till 104,4 från 104,7.

Lägre förhoppningar om privatekonomin

”Nedgången i indikatorn förklaras av svaga produktionsplaner.”

Konsumentförtroendet uppgick till 89,6 under mars månad. Föregående månads utfall var 98,5.

”Den kraftiga nedgången förklaras främst av en mindre positiv syn på den egna ekonomin nu jämfört med för ett år sedan.”

ANNONS
ANNONS
Sverige mars, 2020 februari, 2020 Reviderad
Barometerindikator 92,4 99,1 98,7
Tillverkningsindustrins förtroende 100,7 104,7 104,4
Konsumentförtroende 89,6 98,5