Svensk BNP minskade oväntat i det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas.

ANNONS

Det skriver Konjunkturinstitutet i sin nya rapport. Myndigheten har sänkt prognosen för svenska BNP-tillväxten till 1,5 procent för 2019 och 1,3 procent för 2020, mot tidigare prognoserna om 1,8 respektive 1,4 procent i juni.

”I den svenska tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar. Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa. Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren”, skriver KI.

Konjunkturinstitutet tror fortsatt inte att inflationsmålet, mätt med variabeln KPIF, kommer att nås i år eller nästa år, med en nivå på 1,9 respektive 1,8 procent.

ANNONS
ANNONS

KI spår att lägre räntor i omvärlden bidrar till att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020.