Enligt en ny prognos från Konjunkturinstitutet dröjer det innan Sverige lämnar lågkonjunkturen som inträder nästa år.

ANNONS

Det tar tid för ekonomin i Sverige att återhämta sig efter lågkonjunkturen som landet går in i under 2023, slår Konjunkturinstitutet fast i en ny prognos.

Det kommer dröja till 2025 innan lågkonjunkturen är över, spår KI.

Läs hela konjunkturrapporten här (pdf).

”Hög inflation och stigande räntor bidrar till att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023. Det pressar näringslivet och hushållen samt ställer Riksbanken inför svåra avvägningar”, heter det i prognosen.

Lönerna i Sverige minskar både i år och 2023

I år men även nästa år minskar hushållens reala och disponibla inkomster.

ANNONS
ANNONS

”De drar därför ner på konsumtionen under den kommande vintern och våren”, skriver KI som varnar för en kraftig inbromsning av bostadsinvesteringarna och konsumtionen.

Fortfarande är arbetskraftsbristen stor på många företag och lågkonjunkturen väntas slå igenom med viss fördröjning på arbetsmarknaden.

”Hög inflation, höga inflationsförväntningar och svaga konjunkturutsikter ställer Riksbanken inför en svår avvägning om hur penningpolitiken bäst bör utformas. Konjunkturinstitutets bedömning är att styrräntan höjs till 2,75 procent i februari 2023 för att sedan börja sänkas mot slutet av året när lågkonjunkturen är tydlig och inflationen är nere på normala nivåer”, skriver Konjunkturinstitutet i pressmeddelandet.

Stämningsläget i ekonomin drastiskt försämrat

Konjunkturinstitutets (KI) konfidensindikator sjunker med 3,3 enheter i december och ligger nu nära den rekordpessimistiska nivå som uppmättes i oktober.

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, faller samtidigt med 7,3 enheter till 43,6.

Barometerindikatorn backar marginellt till en nivå på 84,7, vilket uppges indikera ”ett betydligt svagare stämningsläge i den svenska ekonomin än normalt”.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och andra affärsnyheter? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Christer Gardell om lönerna: Dra in svångremmen [Dagens PS]

Läs även: Norge går om svensk ekonomi – första gången [Dagens PS]