Förväntningarna på den svenska inflationen mätt som Riksbankens målvariabel KPIF ligger vid 1,9 procent på ett, två och fem års sikt.

ANNONS

Det visar Prosperas undersökning som utförs på uppdrag av Riksbanken, där penningmarknadens aktörer ingår.

Därmed är inflationsförväntningarna oförändrade gentemot den förra undersökningen i januari.

Mätt som den gamla målvariablen, KPI, är inflationsförväntningarna också oförändrade och ligger vid 2,0 procent på ett års sikt, 2,1 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt.

ANNONS
ANNONS