handelsbanken-siffror-scb
(Foto: TT)

ANNONS

Arbetslösheten sjönk enligt SCB:s undersökning till 6,3 procent i februari från 7,0 procent månaden innan. Säsongsrensat sjönk arbetslöshetsnivån till 5,9 procent. Det kan jämföras med analytikerkonsensus på 7,0 respektive 6,5 procent.

Redan innan dagens utfall var arbetslösheten lägre än Handelsbankens prognos från i januari, och det står nu klart att banken kommer att revidera ned utsikterna för arbetslösheten vid nästa konjunkturprognos i april. Dock finns det flera skäl till att förhålla sig skeptisk till utfallet, enligt SHB.

För det första är SCB:s arbetslöshetsundersökning designad som en kvartalsvis undersökning, och osäkerhetsfaktorn är därmed stor i månatliga utfall. Vidare underströk myndigheten att sportloven ha påverkat datainsamlingen för februari. För det tredje har den snabba immigrationsökningen till Sverige de senaste åren lett till att de uppskattade observationerna har ökat, vilket har lett till en extra osäkerhet.

ANNONS
ANNONS

Handelsbanken avslutar med att konstatera att Riksbanken kommer att få sysselsättningsstatistiken för mars i ett väldigt sent skede i beslutsprocessen gällande nästa penningpolitiska besked. Statistiken kommer den 24 april, medan centralbankens tvådagarsmöte inleds den 25 april.