Förväntningarna på inflation sjunker i Sverige, enligt en ny mätning beställd av Riksbanken som nu får lugnande besked.

ANNONS

I en ny rapport skriver Kantar Prospera att förväntningarna på inflationen nu bromsar in – och på ett års sikt väntas nu 4,6 procent inflation enligt måttet KPIF (konsumentprisindex med fast ränta), ofta kallat underliggande inflation. På två års sikt är förväntningarna på 2,7 procent och 2,3 procent på fem års sikt.

Den ettåriga siffran är oförändrad sedan senaste mätningen i juli, och för de tvååriga och femåriga siffrorna är förväntningarna lägre nu i augusti än i juli.

I en kommentar skriver Dagens industris Nils Åkesson att det är lugnande besked för Riksbanken, som är beställare av undersökningen. Riksbankschefen Stefan Ingves och övriga beslutsfattare får nu mindre press på sig att höja räntan ytterligare och snabbare – men Åkesson skriver också att respiten kan bli kort då nya data från SCB över den faktiska prisökningstakten i juli kommer på fredagen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Energikris blir matkris – dubbel inflation på mat [Dagens PS]