Det stora hotet mot euroområdet just nu är inflationen, den riskerar att underminera den ekonomiska återhämtningen, varnar flera tunga ekonomer.

ANNONS

Hela 40 procent av 38 tillfrågade ekonomer i en enkät som Financial Times varnar för att inflationen utgör ett stort hot mot euroområdet.

Enligt ekonomerna är den stigande inflationen ”en betydande risk för tillväxtutsikterna” i de 19 länder som har euro som gemensam valuta.

Tillsammans med pandemin är inflationen – om den håller i sig – enligt ekonomerna den största riskfaktorn mot euroländerna, skriver FT.

”Kommer äta upp lönerna”

”Inflationen kommer att äta upp lönerna och minska efterfrågan”, säger Jesper Rangvid, finansprofessor vid Copenhagen Business School och tillägger att den Europeiska centralbanken, ECB, kan komma att tvingas höja räntorna för att dämpa inflationsriskerna.

ECB tillkännagav tidigare under december att stimulanserna ska minskas. I ett första steg innebär det ett stopp för nettoobligationsköpen i mars nästa år.

Alla är tagna på sängen

I takt med att ekonomin återhämtat sig har inflationen skenat och det ihållande inflationstrycket överraskar såväl ECB som de flesta centralbanker.

”Våra ekonomiska utsikter står och faller med inflationsutsikterna”, säger Katharina Utermöhl, seniorekonom för Europa på Allianz, till FT som uppger att prognosen för inflationen ligger långt över 2-procentsmålet även under 2022.

Katharina Utermöhl ser inget annat alternativ en kraftfulla åtgärder från ECB:s sida framöver om inflationen fortsätter dra i väg, vilket hon menar får negativa effekter på ekonomin, det kommer att ”underblåsa den finansiella stabiliteten”, säger hon.

Varnar för de höga energipriserna

Fabio Balboni, seniorekonom på HSBC, pekar på de skyhöga energipriserna som ”en stor risk” i sammanhanget.

ANNONS
ANNONS

Ytterligare en annan expert, Nicholas Bennenbroek, internationell ekonom på Wells Fargo, säger till FT att inflationen är en högre risk än pandemin, medan nästan hälften av ekonomerna ser ”en betydande ekonomisk risk” med förekomsten av coronavirusvarianter.

I snitt räknar ekonomerna med att euroområdets ekonomi växer med 4 procent nästa år, vilket kan jämföras med ECB:s tillväxtprognos för ekonomin på 4 procent under 2022.

Läs även: ECB dubblar stödköp för att slippa ”brutal övergång” [Dagens PS]