Den europeiska läkemedelsindustrin och EU satsar tillsammans 33 miljoner euro i ett nytt forskningssamarbete för att ta fram nya vaccin.

ANNONS

Ett nytt stort forskningssamarbete ska snabba upp processen för att ta fram nya vaccin. Det nya tvärvetenskapliga projektet, Inno4vac, ska samordnas av European Vaccine Initiative, som menar att det är exceptionellt att vaccin mot covid-19 togs fram så snabbt då det i genomsnitt tar tio år att ta fram ett vaccin och kostar minst 800 miljoner euro.

Från Sverige deltar forskare vid Lunds och Göteborgs universitet. Ali Harandi leder en forskargrupp inom immunologi och vaccinforskning vid institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet.

”Mot covid-19 kunde effektiva RNA-vacciner tas fram med rekordfart, baserat på många års grundforskning och framsteg inom vaccinplattformstekniker som adenovirusvektor och mRNA. Men det är många sjukdomar som lämpar sig för RNA-baserade vacciner. Vi behöver metoder att snabba på och effektivisera framtagningen även av andra nya vaccin, både för att minska kostnaderna och för att korta utvecklingstiden, säger han i ett pressmeddelande.

Elva länder medverkar

I projektet Inno4vac samarbetar sammanlagt 41 parter från läkemedelsindustrin och akademin i 11 länder. Forskarna ska tillsammans utveckla nya modeller baserade på datavetenskapliga algoritmer och immunologi.

Ali Harandi berättar att potentiella vacciner i dag först testas i cellodling, sedan i djurmodeller och sedan i flera kliniska prövningar på människor, samt att det tyvärr är väldigt vanligt att vaccinkandidater som ger bra resultat i djurstudier fungerar mycket sämre för människor.

”Målet är att ta fram modeller och metoder som tidigt kan användas för att välja den bästa kandidaten, för att spara både tid och pengar”, säger han i pressmeddelandet.

Flera olika vaccin ska tas fram

I projektet ska humana 3D-modeller för utvärdering av vaccin mot infektion i luftvägar och mag-tarmkanal samt för sexuellt överförbara sjukdomar tas fram. Ali Harandi och hans kollegor vid Göteborgs universitet ska vara med och vidareutveckla en prototyp för en mänsklig urovaginal modell, skapad av mänsklig slemhinnevävnad, som ska användas för att ta fram ett vaccin mot genital herpes.

Flera aktuella vaccinkandidater mot genital herpes har stoppats på grund av att resultaten på människa inte blev lika bra som djurstudier antytt, förhoppningsvis kan sådana besvikelser undvikas i framtiden.

ANNONS
ANNONS

Inno4vac finansieras av EU och den europeiska läkemedelsindustrin genom Innovative Medicines Initiative 2, IMI2, och samordnas av European Vaccine Initiative, med stöd från Sclavo Vaccines Association.

Läs mer: Biontech ska utveckla mRNA-baserat vaccin mot malaria [Dagens PS]

Läs mer: Moderna ska använda mRNA mot influensa, cancer och HIV [Dagens PS]