Astra Zenecas läkemedel Imfinzi, har godkänts i Kina för behandling av vuxna patienter med utbredd småcellig lungcancer.

ANNONS

Kinas läkemedelsmyndighet, NMPA, har godkänt Astra Zenecas Imfinzi för behandling av utbredd småcellig lungcancer i kombination med cellgifter.

Godkännandet baseras på positiva resultat i fas 3-studien Caspian, som visade att Imfinzi i kombination med cellgiftsbehandling gav en en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring i överlevnad, jämfört med enbart cellgiftsbehandling.

Aggressiv och snabbväxande cancer

Småcellig lungcancer är en aggressiv och snabbväxande form av lungcancer som ofta ger återfall och snabb spridning trots att den först svarat bra på cellgiftsbehandling. Prognosen för överlevnad är dålig.

”Dagens godkännande av Imfinzi i kombination med cellgifter tar en viktig global standard för behandling av patienter med utbrett stadium av småcellig lungcancer till Kina, som har haft få behandlingsalternativ och en hemsk prognos”, säger Dave Fredrickson, vice vd för, Astra Zenecas Oncology Business Unit, i ett pressmeddelande.

Risken att dö minskade

Fas 3-studien Caspian nådde sin första OS-slutpunkt för Imfinzi i kombination med cellgifter i juni 2019, risken att dö minskade med 27 procent, jämfört med enbart cellgiftsbehandling. Begreppet OS (overall survival) används i de flesta kliniska studier av cancer och omfattar den tid patienten lever så länge uppföljningen av studien pågår.

Studiens resultat visade också att när Imfinzi användes tillsammans med cellgiftsbehandling fördröjdes tiden det tog för sjukdomens symptom att förvärras. Resultaten publicerades i The Lancet i oktober samma år.

Lungcancer orsakar många dödsfall

En uppföljning av patienterna mer än två år efter behandlingen visade att uppskattningsvis 22,2 procent av de patienter som behandlats med Imfinzi och cellgifter levde efter 24 månader, jämfört med 14,4 procent av dem som enbart behandlats med cellgifter.

ANNONS
ANNONS

Lungcancer står för cirka en femtedel av alla dödsfall som orsakas av cancer. Lungcancer delas upp i icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer, cirka 15 procent av lungcancerfallen klassificeras som småcellig och av dessa är cirka två tredjedelar så kallad utbredd småcellig lungcancer.

Läs mer: FDA-utskott röstade nej till Astra Zenecas anemiläkemedel [Dagens PS]