Investmentbolaget Flerie Invest leder förvärv av Cobra Biologics verksamhet i Matfors, köpeskillingen uppgår till cirka 455 miljoner kronor.

ANNONS

Flerie Invest är ett svenskt investmentbolag inom läkemedelsutveckling och bioteknik. Investmentbolaget har lett ett syndikat av investerare som har förvärvat kontraktstillverkaren Cobra Biologics verksamhet i Matfors från det amerikanska bolaget Charles River Laboratories.

Cobra Biologics är en internationell kontraktstillverkare som tillverkar och utvecklar farmaceutiska och biologiska produkter för kliniska och pre-kliniska prövningar, samt för tillverkning av läkemedel och kommersiella produkter. Anläggningen i Matfors är specialicerad  på produktionen av DNA-, mikrobiota-, cellodling- och aseptisk fyllning (Fill Finish).

Köpeskillingen uppgår till ungefär 455 miljoner kronor och ytterligare villkorad köpeskilling senare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet passar in i Fleries strategi

”Detta förvärv är en ambitiös satsning för oss och passar bra med Fleries strategi att investera i gen- och cellterapirområdet i Europa och USA,” säger Thomas Eldered, president för Flerie Invest, i pressmeddelandet.

Anläggningen i Matfors har en yta på cirka 7 000 kvadratmeter med renrumsinfrastruktur, lagerutrymmen, kvalitetskontroll- och processutvecklingslaboratorier. Anläggningen är utrustad för att tillverka plasmid-DNA enligt så kallad Good Manufacturing Practice, GMP, samt teknisk proteintillverkning i kommersiell skala.

Verksamheten ska utvidgas

Verksamheten har 128 anställda som erbjuds fortsatt anställning. Ytterligare investeringar samt utvidgning av verksamheten ska påbörjas, vilket förväntas leda till ett ökat antal anställda.

”Jag ser fram emot att arbeta med den mycket kompetenta personalen i Matfors för att hjälpa innovativa biotechbolag att växa, samt att skapa beredskap och produktionstrygghet för läkemedel och vacciner inför framtida pandemier”, säger NorthX Biologics vd och partner Flerie Invest, Ted Fjällman, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Portföljen består av fler än 16 bolag

Investeringarna och utvidgningen av verksamheten i Matfors kommer att resultera i ökad tillverkningskapacitet och biofarmaceutisk utveckling, inklusive cell- och RNAterapier, och det kommer att katalysera tillverknings- och FoU-partnerskap i Norden, inom EU och resten av världen.

Flerie Invests portfölj består av fler än 16 bolag i Sverige Storbritannien, USA, Nederländerna, Island och Israel.

Läs mer: Toleranzia beslutar om riktad nyemission om 42 miljoner [Dagens PS]