EMA:s vetenskapliga råd rekommenderar Astra Zenecas nyligen förvärvade Alexion Pharmaceuticals läkemedel Ultomiris för utökat godkännande i EU.

ANNONS

Den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, vetenskapliga råd, CHMP, rekommenderar Alexions Ultomiris för utökat godkännande i EU till att även omfatta barn och ungdomar med Paroxysmal nattlig hemoglobinuri, PNH, det meddelas Astra Zeneca i ett pressmeddelande.

I juni 2021 godkände även den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, utökad användning av Ultomiris till att omfatta barn och ungdomar med PNH.

Slutfört förvärvet av Alexion

Den 21 juli 2021 meddelade Astra Zeneca i ett pressmeddelande att bolagets förvärv av det globala biofarmaceutiska bolaget Alexion Pharmaceuticals, Inc. har slutförts. Alexion fokuserar på utveckling av behandlingar för sällsynta sjukdomar och förvärvet har tagit Astra Zeneca in på den marknaden. 

Astra Zenecas förvärv av Alexion meddelades i december 2020 och förvärvet slutfördes i juli 2021. Köpeskillingen på 39 miljarder dollar gör förvärvet till Astra Zenecas största någonsin och den nya grenen i bolagets verksamhet. kallas Alexion, Astra Zeneca Rare Disease, och ska ha sitt högkvarter i Boston. 

Blodsjukdom med varierande symptom

PNH är en blodsjukdom med varierande svårighetsgrad och symtom. Oftast kommer de första symtomen i vuxen ålder och kan vara perioder med blodbrist, kraftlöshet, blodproppar samt nedsatt njur- och lungfunktion.

CHMP:s positiva utlåtande är baserat på interimresultat från den kliniska fas 3-studien med barn och ungdomar med PNH som nyligen presenterades på Hematology Association 2021. Studien visade att Ultomiris är effektivt och säkert för barn och ungdomar.

Sällsynt livshotande sjukdom

I EU godkändes Ultomiris för behandling av vuxna med PNH år 2019 och läkemedlet även godkänt i EU för vuxna och barn med Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom, så kallat Ahus-syndrom, en mycket sällsynt och livshotande sjukdom som framförallt påverkar njurarna. Sjukdomen kan vara ärftlig och uppkomma när som helst under livet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Imfinzi för behandling av småcellig lungcancer godkänd i Kina [Dagens PS]

Läs mer: Astra Zeneca i megaaffär för 330 miljarder [Dagens PS]