Sveriges inflation går upp mer och i april låg inflationstakten på 6,4 procent, konstaterar Statistiska centralbyrån. Två storbanker  justerar upp sina ränteprognoser.

ANNONS

”Det var en fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

I mars låg inflationstakten på 6,1 procent.

Men i april ökade KPIF, konsumentprisindex, alltså till 6,4 procent.

Därmed steg konsumentprisindexet med 0,6 procent från mars till april.

Under motsvarande period i fjol steg priserna med 0,3 procent.

Enligt SCB innebär det att den svenska inflationstakten i april i år vad den högsta sedan december 1991.

ANNONS
ANNONS

El- och drivmedelspriserna sjönk i april, men årstakterna ligger fortfarande på höga nivåer

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 4,1 procent i mars till 4,5 procent i april, framgår det vidare.

Läs mer om inflationen i april i Sverige här.

Banker spår att Riksbanken höjer styrräntan 50 punkter i juni

Dagens Industri berättar att både Handelsbanken och Swedbank tar höjd för att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter, eller 0,50 procentenheter i juni till följd av det höga inflationstrycket.

”Vi ändrar vår prognos för Riksbanken och väntar oss nu en ’dubbel’ räntehöjning på 50 punkter i juni. Inflationsutsikterna är helt klart i linje med Riksbanks höginflationsscenario där man förutsåg ett mer hökaktigt agerande”, skriver Handelsbanken.

”Med bakgrund av dagens utfall och vår inflationsprognos förväntar vi oss ett ännu mer framtungt agerande från Riksbanken och ändrar vår prognos”, skriver Swedbank.

ANNONS
ANNONS

Läs även: USA:s inflation blev 8,3 procent i april [Dagens PS]

Läs mer: Riksbanken höjer styrräntan till 0,25 procent [Dagens PS]

Läs vidare: Riksbanken sågas rejält: ”Hån mot svenska folket” [Dagens PS]

Läs också: Experter: Dagens räntehöjning ”bara början” [Dagens PS]