Dagens PS

Höjd skatt för de rikaste – men på rätt sätt

Klossar som bildar orden "Tax the rich"
Beskatta de rika – ett populärt slagord i den breda amerikanska vänstern, som blivit allt populärare i större delar av det amerikanska samhället. Inte minst bland många rika. (Bild: Joe_Potato / Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 20 juni 2024Publicerad: 20 juni 2024

De rikaste skiljer sig på många sätt från andra. De har mer pengar men de betalar, ofta, mindre skatt än andra.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

De rikaste i USA betalar bara ett fåtal cent i skatt på varje intjänad dollar, och tack vare en rusande börs har många förmögenheter vuxit snabbt.

Enligt en studie står orealiserade kapitalvinster för drygt 50 procent av de rikaste amerikanernas förmögenheter.

Men så länge vinsterna stannar på börsen och förblir orealiserade så är de också obeskattade, och nu vill vissa länder täcka upp sina underfinansierade budgetar genom att beskatta detta kapital, skriver The Economist på sin ledarsida.

Skatt på kapital för de allra rikaste

Både Australien och USA är exempel länder där man vill beskatta landets rikaste genom olika former av skatter på kapital.

Joe Biden har lovat 500 miljarder dollar till sociala insatser genom att ålägga 25 procent skatt på orealiserade kapitalvinster för individer som är goda för 100 miljoner dollar eller mer.

Man kan förstå varför världens ickemiljonärer vill att de rikaste ska dela med sig. Det är också lätt att förstå varför det kan tilltala stater, som tröttnat på att de rikaste hittar genvägar som gör det möjligt att leva i lyx utan att betala särskilt mycket skatt.

ANNONS

Senaste nytt

Ultrarika som kringgår skattesystemet

ANNONS

Där det finns rika verkar det också finnas knep för att hålla sina vinster borta från staten, vilket är varför man nu ser över möjligheterna att beskatta själva kapitalet – istället för vinsterna. Men det här är en komplex, onödig och dålig väg att gå, menar the Economist.

Man menar att skatter ska vara lätta att hantera och de ska generera statliga intäkter samtidigt som de stör så lite som möjligt. Där blir beskattning av orealiserade vinster ett misslyckande på alla punkter.

Att räkna ut någons exakta innehav är svårt – och man lyfter fram Sveriges och Frankrike som exempel på länder som övergett förmögenhetsskatter av de anledningarna.

Hur ska man ordna höjd skatt för de rika?

Istället föreslår The Economist att regelverket ska tightas till och att de måste bli svårare för de rikaste att kringgå de skatteregler som redan finns. Istället för att börja med krångliga beskattningar av orealiserade vinster så ska man börja med att täppa till hålen i skattesystemet.

Det ska helt enkelt inte gå att utnyttja genvägar och undantag i skattereglerna som gör att man slipper beskattning.

Ingen diskussion för Sverige – ännu

Samtalet om höjda skatter, som präglat delar av det amerikanska politiska samtalet i många år, känns knappast igen från svensk politik.

ANNONS

Här har skattelättnader i olika former avlöst varandra väldigt länge, däribland det ovan nämnda avskaffnandet av förmögenhetsskatten.

Den senaste höjningen av rut- och rotavdraget kommer också att gynna höginkomsttagare.

Men med tanke på att Sverige tillhör de länder i världen där ojämlikheten växer snabbast är det inte otänkbart att liknande samtal får mer plats i svensk politik framöver.

Läs mer: Lyckoprofessorns sommarråd: “Ta kortare semester”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS