Dagens PS

Hävstång: Vad är hävstångseffekt och hur nyttjar du den?

Hävstång
I den här artikeln går vi igenom begreppet hävstångseffekt. (Foto: Pexels)
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 09 nov. 2023Publicerad: 23 okt. 2023

Hävstång är ett begrepp som ofta dyker upp inom finansvärlden, men vad innebär egentligen hävstångseffekt? I denna artikel kommer vi att utforska vad hävstångsprincipen är, hur den fungerar och hur du kan dra nytta av dess effekt. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

Många upplever hävstångseffekten vara ett komplicerat fenomen. Oavsett om du är ny inom investeringar eller bara vill fördjupa din förståelse kommer denna guide att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att navigera i hävstångens komplexa värld. Låt oss dyka ned i och utforska detta fascinerande ämne tillsammans.

Vad är en hävstång? En enkel förklaring

Hävstångseffekt är en finansiell teknik som möjliggör för investerare att öka avkastningen på sina investeringar genom att använda lånade medel. Genom att handla med hävstång kan en investerare kontrollera en större position än vad de annars skulle ha kunnat med sina egna medel. Detta kan leda till större vinster, men också större förluster om marknaden rör sig i fel riktning.

Hävstångsprincipen bygger på idén att investeraren lånar pengar för att investera i en tillgång, till exempel aktier, med förhoppningen om att avkastningen på investeringen kommer att överstiga räntekostnaden för lånet. 

ANNONS

När det gäller hävstång för aktier kan detta innebära att man köper aktier på kredit. Hävstångshandel innebär en ökad risk, det är viktigt att komma ihåg. Om investeringen inte går som planerat kan förlusterna bli betydligt större än om man hade investerat utan denna effekt.

ANNONS

Senaste nytt

Hävstångsprincipen: Så fungerar det i praktiken

Som beskrivet ovan innebär hävstångsprincipen att investerare kan använda en liten initial investering, känd som marginal, för att kontrollera en mycket större position på marknaden. Detta kan förstärka både vinster och förluster, vilket gör det till en strategi med högre risk och belöning.

Hävstångseffekt kan fungera på flera olika sätt. I huvudsak finns det två typer av hävstänger: finansiell hävstång och icke-finansiell sådan.

 • Finansiell hävstång: Här lånar du pengar från en mäklare, bank eller annan institution, för att kunna investera ett större belopp. Du använder dina tillgångar som säkerhet för lånet.
 • Icke-finansiell hävstång: Här köper du en tillgång för pengar som inte är dina egna, exempelvis genom att sälja aktier short. Du kan också investera i hävstångsprodukter, såsom derivat.

Hävstång för aktier: Användning inom aktiehandel

ANNONS

Hävstång inom aktier är ett populärt verktyg som används av investerare för att öka sin exponering mot marknaden utan att behöva investera hela beloppet själva. I dessa fall handlar det i regel om finansiell hävstång, det vill säga att man lånar pengar för att kunna investera ett större belopp. 

Detta kan ge större möjligheter till avkastning, men det ökar också risken för större förluster. Därför är det viktigt att noggrant överväga riskerna och att ha en tydlig strategi innan man börjar handla med hävstång. Det är också avgörande att ständigt övervaka sin position och att vara redo att agera snabbt om marknaden rör sig i en ogynnsam riktning.

Vad innebär hävstångsprodukter?

Man kan även välja att handla med hävstång genom så kallade hävstångsprodukter. I dessa fall handlar det inte om något regelrätt lån. I stället finns en inbyggd hävstångseffekt i produkterna.

För att använda denna hävstångsprincip krävs att du betalar en initial del av positionen du öppnar. Därmed reserveras endast en del av den underliggande tillgångens värde, i stället för att du äger hela tillgångens värde vilket är fallet annars. Man kan säga att du lånar resterande del av summan av leverantören.

Exempel på hävstångsprodukter är:

För den som är intresserad av att handla med hävstångsprodukter är det viktigt att välja en pålitlig nätmäklare. En jämförelse av olika mäklare bör överväga faktorer som handelsplattformens användarvänlighet, tillgängliga handelsinstrument, hävstångsnivåer, avgifter och provisioner, samt mäklarens kundservice och utbildningsresurser. 

ANNONS

Genom att noggrant granska dessa aspekter kan du som handlare säkerställa att du väljer en mäklare som bäst passar dina handelsbehov och hjälper dig att effektivt navigera i hävstångsprodukternas komplexa värld. Nedan kan du jämföra nätmäklare som erbjuder handel med hävstångsprodukter.

Nedan kan du jämföra nätmäklare som erbjuder handel med hävstångsprodukter.

ANNONS

Hävstångseffekten: Varför och när bör du använda den?

Hävstångseffekten är ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan den förstärka dina vinster, men å andra sidan kan den också förstärka dina förluster. Så varför skulle någon vilja använda den? 

Svaret ligger, som vi sett, i potentialen för högre avkastning. Detta är särskilt lockande för den som kanske inte har stora mängder kapital att investera men vill dra nytta av marknadsrörelser.

ANNONS

Men det är viktigt att förstå att med större potential för avkastning kommer också större risk. Hävstångsprincipen kan multiplicera förlusterna vid negativa utfall. Tänk därför på följande innan du bestämmer dig för att handla med denna effekt:

 • Överväg noggrant när och hur du ska använda hävstångseffekten
 • Ha en klar riskhanteringsstrategi
 • Övervaka ständigt dina investeringar

Hävstång exempel: Ett par konkreta situationer där den tillämpas

Att förstå hävstångseffekten i teorin är en sak, men att se den i praktiken kan ge en klarare bild av hur den fungerar och vilka risker och möjligheter den medför. Låt oss titta på några konkreta exempel.

 • Anta att du har 10 000 kronor och vill investera i en aktie som du tror kommer att stiga i värde. Om du använder en hävstångsnivå på 5:1 kan du köpa aktier för 50 000 kronor. Om aktiens värde stiger med 10% skulle din avkastning vara 5 000 kronor, vilket ger en total avkastning på 50% på ditt ursprungliga kapital. 
 • Men om aktiens värde skulle minska med 10% skulle du förlora 5 000 kronor, vilket också motsvarar en förlust på 50 % av ditt ursprungliga kapital. Detta exempel visar hur hävstänger kan förstärka både vinster och förluster, och varför det är så viktigt att noggrant överväga riskerna innan man beslutar sig för att börja med hävstångshandel.

Ett annat hävstång exempel

ANNONS
 • Tänk dig att du är intresserad av att investera i en valuta, säg den amerikanska dollarn mot euron. Du tror att dollarn kommer att stärkas mot euron de kommande månaderna. Med ditt kapital på 20 000 kronor och en hävstångsnivå på 10:1, kan du ta en position på 200 000 kronor i valutamarknaden. Efter några veckor stärks dollarn med 3% mot euron. Tack vare din hävstångseffekt tjänar du 6 000 kronor (3% av 200 000) i stället för 600 kronor (3% av 20 000).
 • Men om situationen var den motsatta och dollarn försvagades med 3% mot euron, skulle din förlust också vara 6 000 kronor. Detta understryker återigen den förstärkta risken och belöningen med att använda hävstång Medan potentialen för högre avkastning är lockande, kan förlusterna vara betydligt större än om man handlar utan hävstången.

Steg för steg-guide

Att börja handla med hävstång är en process som kräver noggrann förberedelse och strategisk planering. Här är en mer detaljerad steg för steg-guide för att hjälpa dig att komma i gång:

 1. Utbildning: Innan du dyker ned i världen av hävstångseffekten är det viktigt att utrusta dig med en solid förståelse av vad effekten innebär. Detta inkluderar att förstå de potentiella riskerna och belöningarna, samt hur marknadsvolatilitet kan påverka dina investeringar. Det är rekommenderat att ta kurser eller att prova med ett demokonto först.
 1. Välj en mäklare: När du känner dig bekväm med din kunskapsnivå är nästa steg att välja en pålitlig mäklare som erbjuder hävstångshandel. Undersök olika mäklare noggrant, jämför deras avgifter, handelsplattformar och kundrecensioner för att göra ett välgrundat val.
 1. Öppna ett konto: Efter att ha valt en mäklare är det dags att öppna ett handelskonto. Under denna process kommer du att behöva bestämma vilken hävstångsnivå du är bekväm med. Denna varierar ofta mellan 5:1 och 30:1 beroende på mäklaren och den specifika marknaden.
ANNONS
 1. Börja med en liten summa: För att minimera riskerna, börja med en mindre summa kapital. Detta ger dig möjlighet att få erfarenhet utan att utsätta dig för allt för stora förluster.
 1. Analysera marknaden: Innan du engagerar dig i några affärer är det viktigt att genomföra en omfattande marknadsanalys. Detta bör inkludera både teknisk analys, som fokuserar på historiska prisdiagram, och fundamental analys, som tar hänsyn till ekonomiska och finansiella faktorer.
 1. Sätt stop loss-order: För att skydda dig mot stora förluster bör du alltid använda en stop loss-order. Denna order tillåter dig att sätta en förutbestämd nivå där din position automatiskt kommer att stängas om marknaden rör sig mot dig.
 1. Övervaka dina investeringar: Hävstångshandel kräver kontinuerlig övervakning. Var beredd att snabbt justera dina positioner baserat på marknadens rörelser och att vara uppmärksam på nyheter som kan påverka marknaden.
 1. Utvärdera och justera: Efter varje handel, ta dig tid att utvärdera resultaten. Analysera vad som gick bra och vad som kunde ha gjorts bättre och använd denna information för att justera din strategi inför framtiden.
 1. Fortsätt lära dig: Finansmarknaderna är dynamiska och föränderliga. För att vara framgångsrik på lång sikt är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar din kunskap och anpassar dig till nya marknadstrender och strategier.
 1. Var försiktig: Slutligen, kom ihåg att hävstångshandel är en högriskstrategi. Var alltid medveten om de potentiella riskerna och handla aldrig med pengar som du inte har råd att förlora. Det är också klokt att ha en väldefinierad riskhanteringsplan på plats.

Sammanfattning av hävstångseffekt:

ANNONS
 • Hävstångshandel kan förstärka både vinster och förluster.
 • Används för potentialen till högre avkastning. 
 • Låter investerare öka exponeringen mot en tillgång.
 • Lockande för investerare med mindre kapital.
 • Medför större risk vid förluster.
 • Viktigt att noggrant överväga när och hur hävstången ska användas.
 • Avgörande med tydlig riskhanteringsstrategi.
 • Investeringar måste övervakas kontinuerligt.

Ordlista

Här är en lista över några viktiga termer från texten med korta förklaringar:

 • Hävstång: Användande av lånade medel för att öka sin exponering mot en investering.
 • Marginal: Den initiala investering som krävs för att ta en position.
 • Volatilitet: Hur mycket priset på en tillgång varierar över tid. Hög volatilitet innebär större prisförändringar.
 • Stop loss: En automatisk order att sälja en position vid en förutbestämd förlustnivå för att begränsa ytterligare förluster.
 • Teknisk analys: Analys av historiska priser och volymer för att identifiera trender och mönster som kan antyda framtida prisrörelser. 
ANNONS
 • Fundamental analys: Analys av ekonomiska faktorer som påverkar tillgångars värde, som intäkter, vinster, ledning etc.
 • Riskhantering: Strategier och processer för att identifiera, bedöma och hantera risker kopplade till investeringar och positioner. 
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS