Handelsbanken stänger kontoret i Warszawa i samband med att den polska verksamheten avvecklas, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Kontoret stängs för att effektiviseringsåtgärder inte visat tillfredsställande resultat, anges det.

”Lönsamheten är svag och kostnaderna för höga. Detta, i kombination med att många kunders beteende förändrats och att investeringsbehoven ökat, gör att banken beslutat att avveckla verksamheten i Polen under 2020”, skriver Handelsbanken.

Banken har haft en verksamhet i Polen företrädesvis för att betjäna sina kunder från hemmamarknaden med deras affärer i landet.

Något sämre rörelseresultat

Storbanken Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var 2 procent sämre än vad marknaden räknat med.

De totala intäkterna uppgick till 11 284 miljoner kronor (11 635), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

ANNONS
ANNONS

Räntenettot uppgick till 8 064 miljoner kronor (7 904), väntat 8 191 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 695 miljoner kronor (2 551), väntat var 2 632 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 5 780 miljoner kronor (6 439), väntat var 5 774 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 435 miljoner kronor (222).

Rörelseresultatet blev 5 350 miljoner kronor (6 220), väntat var 5 459 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 217 miljoner kronor (5 231), väntat var 4 249 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Resultatet per aktie blev 2,14 kronor (2,66).

K/I-talet var 48,8 procent (44,7). I förra kvartalet var nivån 40,8 procent.

Handelsbanken, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Intäkter 11 284 11 132 1,4% 11 635
Räntenetto 8 064 8 191 -1,6% 7 904
Provisionsnetto 2 695 2 632 2,4% 2 551
Rörelseresultat före kreditförluster 5 780 5 774 0,1% 6 439
Kreditförluster -435 -327 -222
Rörelseresultat 5 350 5 459 -2,0% 6 220
Nettoresultat 4 217 4 249 -0,8% 5 231
Resultat per aktie, kronor 2,14 2,66

Konsensusdata från Factset