Regeringen vill slopa karensdagen och tillsätter en utredning som ska genomlysa regelverket för karens och sjuklön.

ANNONS

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över regelverket för karensavdraget och sjuklönen, med syftet att ändra reglerna så att de blir mer rättvisa, det framgår av ett pressmeddelande.

Regeringen har utsett professor Ann-Zofie Duvander till särskild utredare. Hon ska bland annat analysera fördelningseffekterna, de hälsoekonomiska effekterna och övriga konsekvenser av karensavdraget, samt hur reglerna för karens och relaterade regelverk skiljer sig mellan de nordiska länderna, och hur det förhåller sig till sjukfrånvaron.

Utredaren ska också se över reglerna om karens för egenföretagare, behovsanställda, föräldralediga och arbetslösa inom arbetslöshetsförsäkringen, samt analysera konsekvenserna av de tillfälliga regler som har gällt under pandemin. I utredningen ska även reglerna för sjuklön ses över och arbetsgivares sjuklöneansvar ska analyseras.

Vill slopa karensdagen

”Den ekonomiska tryggheten vid sjukdom ska stärkas. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk för karensavdraget. Inte minst är det viktigt att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt sätt samt att riskerna för sjuknärvaro motverkas”, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i pressmeddelandet.

Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, menar att det här är en signal om att regeringen vill slopa karensdagen, något som hon inte tycker gynnar varken anställda eller arbetsgivare.

”Slopas karensen i sjukförsäkringen kommer det att innebära ökad frånvaro, ökade kostnader för företagen och färre arbetade timmar. Det är inte vad vi behöver just nu.”, säger hon till Tidningen Näringslivet.

Orättvist regelverk

Ardalan Shekarabi säger till Tidningen Näringslivet att dagens regelverk för karens är orättvist och påverkar människor olika beroende på vilken ställning de har på arbetsmarknaden. Han menar att pandemin har visat att nuvarande karensregler slår hårt mot dem som inte kan arbeta hemifrån.

För fem år sedan ändrades karensreglerna efter en utredning så att de blev rättvisare och mer förutsebara för anställda.

ANNONS
ANNONS

”Att en regering, som helt nyss ändrade karensen så att den är mer rättvis, redan nu vill utreda att helt ta bort den och låta arbetsgivare betala, det låter rätt mycket som valfläsk”, säger Catharina Bäck till Tidningen Näringslivet.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Karensdag och sjukintyg slopas för alla [Dagens PS]